This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Fáilte go hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Saintréith de chuid Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ná an dúthracht i ndáil le toradh fónta ar shaothar an mhic léinn. Caitheann mo chuid comhghleacaithe samhlaíocht, taithí, saineolas agus scoláireacht ina leith sin ionas go gceanglaítear ardléann na hollscoile traidisiúnta leis an lón foghlama atá dírithe ar an ngairm bheatha.

An té a théann i mbun staidéir in éineacht linne, gnóthaíonn sé an t-eolas agus an ábaltacht a chuireann ar a chumas cion tairbhe a dhéanamh sa saol casta na linne seo a bhfuil oiread athrú faoi go seasta i láthair na huaire.  Ar an gcéim a bhaint amach, bítear i measc an lucht smaointeoireachta, an lucht gnímh agus an lucht ceannródaíochta atá in ann chuig saol ardteicneolaíochta ina bhfuil an duine ag brath ar dhaoine eile ar fud an domhain ar fad.

Le 125 bliain anuas, tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mbun ceannródaíochta maidir le hardoideachas i gcúrsaí teicneolaíochta: bíonn róil thábhachtacha ag alumni na hInstitiúide i mbeartaíocht teicneolaíochta agus eolaíochta den nuáil, i bhforbairt eacnamaíochta agus shóisialta, agus i gcúrsaí cultúir agus oideachais in Éirinn agus thar lear.  Cothaítear an nuáil agus an chruthaitheacht ar fud réimsí éagsúla agus idir disciplíní éagsúla san Institiúid agus táthar tugtha don oideachas a bheith lánáisiúil ag daoine de chúlraí iléagsúla.

Más fiontraí atá ionat atá ar tí gnó nua a bhunú, cuireann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an réimse iomlán de sheirbhísí tacaíochta agus forbartha sainchóirithe ar fáil a chuidíonn leat do chuid spriocanna a bhaint amach.

Tugaim cuireadh duit an fónamh is féidir leis an Institiúid a dhéanamh maidir le hoideachas, taighde, caidreamh seachtrach agus aistriú teicneolaíochta a bhreathnú ar an láithreán gréasáin.

Táimid ag tnúth le thú a fheiceáil anseo go gairid.‌

An tOllamh Brian Norton
Uachtarán