To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Fáilte go hOllscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Saintréith de chuid Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ná an dúthracht i ndáil le toradh fónta ar shaothar an mhic léinn. Caitheann mo chuid comhghleacaithe samhlaíocht, taithí, saineolas agus scoláireacht ina leith sin ionas go gceanglaítear ardléann na hollscoile traidisiúnta leis an lón foghlama atá dírithe ar an ngairm bheatha.

An té a théann i mbun staidéir in éineacht linne, gnóthaíonn sé an t-eolas agus an ábaltacht a chuireann ar a chumas cion tairbhe a dhéanamh sa saol casta na linne seo a bhfuil oiread athrú faoi go seasta i láthair na huaire.  Ar an gcéim a bhaint amach, bítear i measc an lucht smaointeoireachta, an lucht gnímh agus an lucht ceannródaíochta atá in ann chuig saol ardteicneolaíochta ina bhfuil an duine ag brath ar dhaoine eile ar fud an domhain ar fad.

Le 125 bliain anuas, tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mbun ceannródaíochta maidir le hardoideachas i gcúrsaí teicneolaíochta: bíonn róil thábhachtacha ag alumni na hInstitiúide i mbeartaíocht teicneolaíochta agus eolaíochta den nuáil, i bhforbairt eacnamaíochta agus shóisialta, agus i gcúrsaí cultúir agus oideachais in Éirinn agus thar lear.  Cothaítear an nuáil agus an chruthaitheacht ar fud réimsí éagsúla agus idir disciplíní éagsúla san Institiúid agus táthar tugtha don oideachas a bheith lánáisiúil ag daoine de chúlraí iléagsúla.

Más fiontraí atá ionat atá ar tí gnó nua a bhunú, cuireann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an réimse iomlán de sheirbhísí tacaíochta agus forbartha sainchóirithe ar fáil a chuidíonn leat do chuid spriocanna a bhaint amach.

Tugaim cuireadh duit an fónamh is féidir leis an Institiúid a dhéanamh maidir le hoideachas, taighde, caidreamh seachtrach agus aistriú teicneolaíochta a bhreathnú ar an láithreán gréasáin.

Táimid ag tnúth le thú a fheiceáil anseo go gairid.‌

An tOllamh Brian Norton
Uachtarán