To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Foirgnimh

Tá ITBÁC tiomanta, de réir acmhainní, rochtain agus rannpháirteacht ar gach foirgneamh laistigh den Institiúid a éascú. Aithníonn an Institiúid go gcruthaíonn aois agus dearadh chuid de na foirgnimh roinnt bac do mhic léinn faoi mhíchumas.

Tá leithris atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí sa gcuid is mó de na foirgnimh. Ina theannta sin, cuirtear áiseanna seomra scíthe ar fáil i roinnt d'ionaid ITBÁC, agus is féidir riachtanais pháirceála na mac léinn eile faoi mhíchumas a phlé i gcomhar leis an Oifigeach Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Faoi láthair níl aon chóiríocht chónaitheach laistigh den Institiúid ach is féidir liosta cóiríochta a fháil ó Oifig na Seirbhísí do Mhic Léinn, a shonraíonn roinnt árasán / seomraí ar cíos a bhfuil oiriúnú éagsúla déanta orthu do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta acu. Baineann roghnú na cóiríochta, agus téarmaí an chomhaontaithe nó an chonartha, leis an mac léinn agus sealbhóir nó úinéir an tí.

Déan teagmháil leis an tseirbhís míchumais