To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Mapaí agus Naisc Iompair chuig DIT

Cén modh iompair a bheidh agat chuig DIT?  Ag Siúl & ag Rothaíocht | Bus | Luas | DART | Traein

Cliceáil ar Mhapa Iompair ITBÁC nó ar an mapa thuas chun Mapa Iompair iomlán ITBÁC a fheiceáil i bhfoirm PDF.

Tá sé éasca dul chuig láithreacha ITBÁC ar an gCóras Iompair Phoiblí mar gheall go bhfuil siad lonnaithe i lár na cathrach. Taispeántar láithreacha éagsúla DIT ar an mapa seo. Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath cláraithe leis an gCairt Taisteal níos Cliste agus tá an Institiúid tiomanta tacú leis an bhfoireann agus leis na mic léinn a roghnaíonn úsáid a bhaint as modhanna iompair inbhuanaithe chun taisteal chuig an gcoláiste.

Mura bhfuil aon chur amach agat ar Bhaile Átha Cliath, tá roinnt eolais anseo duit a chabhróidh leat do bhealach a dhéanamh timpeall na cathrach.

‌Ag siúl agus ag Rothaíocht:

 

Chun na bealaí is tapa siúil agus rothaíochta chuig an gcoláiste a fháil amach, tá pleanálaí turais nua le fáil ar Hit the Road.ie  Taispeántar ann réimse bealaí duit a thabharfaidh chuig ceann scríbe tú trí úsáid a bhaint as bealaí éagsúla iompair lena n-áirítear an bealach is giorra; an méid ama a thógfaidh an t-aistear sin ort; agus inseoidh sé duit cén laghdú a bhí ar d'astaíocht carbóin féin fiú amháin! Féach air:

 

Léiríonn an mapa thíos áiseanna rothaíochta ar fud Bhaile Átha Cliath.

 

Léiríonn an mapa thíos áiseanna rothaíochta ar fud Bhaile Átha Cliath.

Mapa na Lánaí Rothaíochta - OpenCycleMap.org

An bhfuil fonn ort dul ag rothaíocht ach nach bhfuil aon rothar agat?

Táimid in ann an fhadhb sin a réiteach duit freisin! Cuireann DublinBikes rothair ar cíos ar chostas an-íseal ar fáil ar fud na cathrach. Tá roinnt stáisiún rothar taobh amuigh nó an-ghar do phríomhchampais ITBÁC. Cosnaíonn ballraíocht bliana ar an scéim €10 nó mura bhfuil tú ach ag cuartaíocht, ní chosnaíonn sé ach€2 ceann a úsáid ar feadh 3 lá! Is féidir níos mó a fháil amach faoin scéim agDublinBikes.ie

Dublin Bikes Banner

Iompar Poiblí

Tá seirbhís mhaith Bus, Dart, Iarnróid agus Luas i Lár na Cathrach.  Is féidir le mic léinn lascaine a fháil ar a gcuid turas ar an gcóras iompair phoiblí.  Is féidir lascaine a fháil ar sheirbhísí Luas, Iarnród Éireann, Dart agus Bus Átha Cliath le Travelcard do Mhic Léinn. Eiseoidh Bus Éireann ticéid ar phraghas níos ísle do mhic léinn nuair a thaispeánann siad á gcárta mic léinn DIT oifigiúil.

Bus

Bus Átha Cliath - dublinbus.ie

Teastóidh Student Travel Card. uait le go bhfaighidh tú lascaine ar do thuras.

   

Freastalaíonn Bus Átha Cliath ar mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus roinnt ceantar i gCill Dara agus i gCill Mhantáin. Freastalaíonn roinnt seirbhísí rialta ar champais ITBÁC go díreach. Chun do bhealach a dhéanamh chuig campas de chuid ITBÁC ar an mbus bain triail as Dublin Bus journey planner. Tá eolas fíor-ama ar fáil chun go mbeidh a fhios agat cén uair a bheidh an chéad bhus eile ag teacht. Is féidir teacht air sin ar RTPI.ie - ní chaithfidh tú a dhéanamh ach do stad bus áitiúil a aimsiú ar an mapa agus cliceáil air agus beidh a fhios agat ansin cén uair a bheidh an chéad bhus eile ag teacht. Más fón cliste atá agat, moltar duit úsáid a bhaint as rtpi.ie/text mar nach bhfuil aon mhapa air sin agus laghdóidh sé an t-achar ama a bheidh tú á íoslódáil.

Bus Éireann - buseireann.ie

Chun go bhfaighidh tú lascaine mac léinn ar tháillí bus, ní mór duit do Chárta Mic Léinn ITBÁC bailí a thaispeáint.

Is é Bus Éireann an t-oibreoir cóistí náisiúnta agus freastalaíonn sé ar na cathracha móra ar fad as Baile Átha Cliath. Nuair a shroichfidh tú Baile Átha Cliath, go hiondúil  tiocfaidh an bus isteach ar na Céanna nó sin i mBusáras. Freastalaíonn roinnt seirbhísí comaitéara ar Fhaiche Stiabhna ag na hamanna is gnóthaí agus tá rochtain mhaith mar sin ar na campais i ndeisceart na Cathrach. Cláir Ama / Stadanna Bhus Éireann

DART

Is féidir eolas maidir le seirbhísí DART a fháil ar IrishRail.ie Is iad na príomhstáisiúin a cheart duit a úsáid chun do bhealach a dhéanamh chuig ITBÁC ná: Sráid an Phiarsaigh, Sráid na Teamhrach agus Stáisiún Uí Chonghaile

Luas

Teastóidh Student Travel Card. uait le go bhfaighidh tú lascaine ar do thuras.


Tá dhá líne LUAS (Tram) i mBaile Átha Cliath, Dearg agus Uaine. Ritheann an Líne Uaine as Coill na Silíní go Faiche Stiabhna atá gar dár gCampais atá i nDeisceart na Cathrach.

Ritheann an Líne Dhearg as Tamhlacht go hIosta na Rinne via Stáisiún Heuston, Busáras agus Stáisiún Uí Chonghaile; is féidir siúl chuig na Campais atá i dTuaisceart na Cathrach ó na stáisiún sin. 

 

Iarnród

Teastóidh Student Travel Card. uait le go bhfaighidh tú lascaine ar do thuras.

 • Tá dhá stáisiún traenach lárnacha i mBaile Átha Cliath; Stáisiún Heuston agus Stáisiún Uí Chonghaile. Is féidir clár ama iarnróid a fháil ag IrishRail.ie

  As Heuston

  Má tá tú ag teacht go Baile Átha Cliath ar thraein as cathracha atá i ndeisceart nó in iarthar na tíre - Corcaigh, Gaillimh, Luimneach agus Port Láirge -  tiocfaidh do thraein isteach i Stáisiún Heuston. Ba cheart dul amach as an stáisiún ansin agus dul ar Líne Dhearg an Luas i dtreo Iosta na Rinne nó Bus uimhir 145 a fháil i dtreo Chill Mocheanóg.

  Ba cheart an Luas a thógáil chuig stadanna Jervis nó Sráid na Mainistreach, ní thógann sé i bhfad siúl ó cheachtar den dá stáisiún sin chuig príomhchampais ITBÁC.

  Ba cheart imeacht den Bhus ar Shráid an Dáma taobh amuigh den Bhanc Ceannais má tá tú ag déanamh do bhealaigh chuig na campais atá i dtuaisceart na Cathrach (Sráid Bolton, Cearnóg Mhuinseo agus Cathal Brugha, Barra an Teampaill) nó sin ag Faiche Stiabhna Thoir do na campais atá i ndeisceart na Cathrach (Sráid Aungier and Sráid Chaoimhín).

  Ó Stáisiún Uí Chonghaile

  Má tá tú ag teacht  go Baile Átha Cliath ar thraein as cathracha atá i dtuaisceart nó in iarthar na tíre - Sligeach, An Longfort nó Béal Feirste - tiocfaidh do thraein isteach i Stáisiún Uí Chonghaile. Tá roinnt roghanna taistil agat chun do bhealach a dhéanamh chuig campas ITBÁC.

  Más ag taisteal chuig na campais i ndeisceart na cathrach atá tú (Sráid Aungier, Sráid Chaoimhín, Barra an Teampaill agus Ráth Maonais) is féidir leat Bus Átha Cliath 128 (15) a fháil taobh amuigh den stáisiún chomh fada le Sráid an Choláiste nó Faiche Stiabhna agus siúil ansin go dtí barr Fhaiche Stiabhna. Téigh ar dheis agus coinnigh ort ag siúl go dtrasnóidh tú rianta Luas, coinnigh ort ar an mbóthar sin go dtí an chéad acomhal eile. Más ag dul chuig an gcampas ar Shráid Aungier atá tú, cas ar dheis agus feicfidh tú an foirgneamh trasna an bhóthair ar thaobh na láimhe clé. Más ag dul chuig an gcampas ar Shráid Chaoimhín atá tú, lean ar aghaidh díreach agus is é an foirgneamh mór ag deireadh na sráide ar thaobh na láimhe clé é.

  Más ag dul chuig na campais i dtuaisceart na cathrach atá tú, is é an bealach is tapa chun do bhealach a dhéanamh chucu ná siúl. Chun do bhealach a dhéanamh chuig an gcampas ar Shráid Chathail Brugha, imigh as an stáisiún agus téigh trasna an bhóthair go Sráid Thalbóid, coinnigh ort ag siúl go sroichfidh tú an Túr Solais ar Shráid Uí Chonaill. Téigh ar dheis agus nuair a fheicfidh tú foirgneamh Irish Aid, cas ar dheis do Shráid Chathail Brugha.

  Do champas Shráid Bolton, téigh trasna an bhóthair go dtí Sráid Thalbóid, coinnigh ort ag siúl go sroichfidh tú an Túr Solais, téigh trasna Sráid Uí Chonaill agus ar aghaidh go dtí Sráid Anraí agus siúl go híochtar na sráide sin. Ag Penneys cas ar dheis agus siúil i dtreo na pictiúrlainne, cas ar chlé agus lean an bóthar timpeall na pictiúrlainne go dtiocfaidh tú amach ar Shráid Bolton.

  Láithreáin Ghréasáin úsáideacha eile