To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Uaireanta Oscailte/Dúnta Fhoirgnimh ITBÁC

An Stiúrthóireacht a chomhaontaíonn na huaireanta oscailte.

Oifig na nEastát atá freagrach as cáipéisí a choinneáil cothrom le dáta.

Chun Uaireanta Oscailte an tSamhraidh a fheiceáil (a thosóidh an 20ú Meitheamh, 2015) cliceáil anseo

Cliceáil anseo chun uaireanta oscailte na leabharlainne a fheiceáil

Uaireanta Oscailte le linn an Téarma

Foirgnimh

Luan go hAoine        

Dé Sathairn

Dé Domhnaigh

 Ráitis

CAMPAS GHRÁINSEACH GHORMÁIN

 

 

 

 

Tailte an Champais

08.00 - 22.00

 08.00 -17.00

 10.00 -16.00

 

An tÁras Thuaidh

08.00 - 22.00

 08.00 -17.00

 DÚNTA

 

Fortheach an Árais Thuaidh

08.00 - 22.00

 08.00 -17.00

 DÚNTA

 

Teach Rathdown

08.00 - 22.00

 08.00 -17.00

 DÚNTA

 

Glas Mochainneog

08.00 - 22.00

 08.00 -17.00

 DÚNTA

 

An Bhradóg

08.00 - 22.00

 08.00 -17.00

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

CAMPAS DHEISCEART NA CATHRACH

 

 

 

 

163-167 Bóthar Ráth Maonais

08.00 - 22.00

08.30 -17.00

 DÚNTA

Dúnann an carrchlós ag 9.30pm Luan-Aoine

143-149 Bóthar Ráth Maonais

08.00 - 19.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Rae Chatham

08.00 - 22.00

08.30 -17.00

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

CAMPAS SH‏RÁID CHAOIMHÍN

 

 

 

 

PRÍOMHFHOIRGNEAMH SHRÁID CHAOIMHÍN

08.00 - 22.00

08.30 -17.00

 DÚNTA

 

Lána an Teampaill

08.00 - 22.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

30-35 New Bride Street

08.00 - 22.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Lárionad Náisiúnta Optaiméadrachta

08.00 - 22.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Rae Camden (FOCAS) 

Rochtain 24 uair an chloig

 

 

  Rochtain lasmuigh de ghnáthuaireanta d'úsáideoirí údaraithe

 

 

 

 

 

CAMPAS SH‏RÁID AUNGIER

 

 

 

 

Príomhfhoirgneamh Shráid Aungier

08.00 - 22.00*

08.30 -17.00

 DÚNTA

*Dúntar an Foirgneamh ag 21.30 Dé hAoine

 

 

 

 

 

CAMPAS SH‏RÁID BOLTON

 

 

 

 

Príomhfhoirgneamh Shráid Bolton

08.00 - 22.00

08.30 -17.00

 DÚNTA

 *Dúntar an Foirgneamh ag 18.00 Dé hAoine

Halla an Línéadaigh

08.00 - 22.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Sráid Beresford

08.00 - 19.00

DÚNTA

 DÚNTA 

 

Bloc E

08.00 - 22.00

DÚNTA

 DÚNTA

  Rochtain lasmuigh de ghnáthuaireanta d'úsáideoirí údaraithe

81 Sráid Chéipil

08.00 - 22.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

CAMPAS THUAISCEART NA CATHRACH

 

 

 

 

Sráid Chathail Brugha

08.00 - 22.00

08.30 -17.00

 DÚNTA

 

Plás Sackville

08.00 - 20.00

DÚNTA

 DÚNTA

  Rochtain lasmuigh de ghnáthuaireanta d'úsáideoirí údaraithe

40/45 Cearnóg Mhuinseo

08.00 - 22.00

08.30 -17.00

 DÚNTA

 

Páirc Gnó an Aerfoirt

09.00 - 17.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uaireanta Oscailte an tSamhraidh (ón 20ú Meitheamh, 2015)

`

Foirgnimh

Luan - Aoine

Dé Sathairn

Dé Domhnaigh

 Ráitis

CAMPAS GHRÁINSEACH GHORMÁIN

 

 

 

 

Tailte an Champais

08.00 - 18.00

 09.00 - 17.00

 09.00 - 17.00

 

An tÁras Thuaidh

08.00 - 18.00 

 DÚNTA

 DÚNTA

 

Fortheach an Árais Thuaidh

08.00 - 18.00

 DÚNTA

 DÚNTA

 

Teach Rathdown

08.00 - 18.00

 DÚNTA

 DÚNTA

 

Glas Mochainneog

08.00 - 18.00

 DÚNTA

 DÚNTA

 

An Bhradóg

08.00 - 18.00

 DÚNTA

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

CAMPAS DHEISCEART NA CATHRACH

 

 

 

 

163-167 Bóthar Ráth Maonais

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

143-149 Bóthar Ráth Maonais

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Rae Chatham

DÚNTA

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

CAMPAS SH‏RÁID CHAOIMHÍN

 

 

 

 

PRÍOMHFHOIRGNEAMH SHRÁID CHAOIMHÍN

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Lána an Teampaill

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

30-35 New Bride Street

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Lárionad Náisiúnta Optaiméadrachta

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

Rae Camden (FOCAS) 

Rochtain 24 uair an chloig

 

 

 Rochtain lasmuigh de ghnáthuaireanta d'úsáideoirí údaraithe

 

 

 

 

 

CAMPAS SH‏RÁID AUNGIER

 

 

 

 

Príomhfhoirgneamh Shráid Aungier 

08.00 - 18.00

 DÚNTA

 DÚNTA

 

 DÚNTA

 

 

CAMPAS SH‏RÁID BOLTON

 

 

 

 

 

Príomhfhoirgneamh Shráid Bolton

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

Halla an Línéadaigh

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

Sráid Beresford

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

Bloc E

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

  Rochtain lasmuigh de ghnáthuaireanta d'úsáideoirí údaraithe

 

81 Sráid Chéipil

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAS THUAISCEART NA CATHRACH

 

 

 

 

 

Sráid Chathail Brugha 

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

Plás Sackville

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

  Rochtain lasmuigh de ghnáthuaireanta d'úsáideoirí údaraithe

 

40/45 Cearnóg Mhuinseo

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

Páirc Gnó an Aerfoirt

08.00 - 18.00

DÚNTA

 DÚNTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eolas Nuashonraithe:    Meán Fómhair 2014