To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Cúnamh leis an Suíomh Gréasáin

Ceisteanna faoi Rochtain ar Scrúdpháipéir

Má bhaineann do cheist le rochtain ar scrúdpháipéir, téigh i dteagmháil leis na seirbhísí leabharlainne, a thabharfaidh do PIN duit chun gur féidir leat dul ar shuíomh na leabharlainne agus teacht ar scrúdpháipéir. 

Ceisteanna faoin Suíomh Gréasáin

Má bhaineann do cheist le hinneachar, le dearadh nó le forbairt an tsuímh ghréasáin, téigh i dteagmháil le web@dit.ie

Ceisteanna faoin Leabhar Leictreonach Grád

Má tá ceist agat faoi d’fhocal faire le haghaidh cuntas Leabhar Leictreonach Grád, téigh i dteagmháil leis an oifig scrúduithe 

Ceisteanna faoi Chúrsaí Gréasáin

Seol ríomhphost chuig lttc@dit.ie nó cuir glaoch ar 4027866 / 4027885

Ceisteanna Ginearálta Teicneolaíochta

Téigh i dteagmháil le deasc chabhrach IT ag support@dit.ie nó 402 3123

Ceisteanna faoi Iontrálacha / faoi Chúrsa

Má bhaineann do cheist le hiontrálacha nó le riachtanais iontrála cúrsa, punanna, etc., téigh i dteagmháil leis an oifig iontrála mar seo a leanas: 

An Oifig Iontrála: +353 1 402 3445
Fiosrúcháin Fochéime: admissions@dit.ie
Fiosrúcháin Iarchéime: postgraduate@dit.ie
Fiosrúcháin ar Ríomhphost faoi Uasiontráil: advancedentry@dit.ie
Fiosrúcháin faoi Chúrsaí Páirtaimseartha: parttime@dit.ie 

Fiosrúcháin faoi Tháillí Mic Léinn

Má bhíonn ceist agat faoi tháillí na mac léinn, téigh i dteagmháil leis an oifig táillí agus ioncaim ag (01) 402 7500 le labhairt le duine den fhoireann ansin nó seol ríomhphost chuig studentfees@dit.ie

An Oifig Idirnáisiúnta

143-149 Bóthar Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6, Éire 
Ríomhphost: international@dit.ie

Léigh níos mó faoin Oifig Idirnáisiúnta