To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Ár gColáistí agus ár Scoileanna

Agus í lonnaithe i gcroílár phríomhchathair na hÉireann, cuireann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath timpeallacht foghlama nuálach, fhreagrúil agus bháúil ar fáil do réimse agus leibhéal clár atá éagsúil do mhic léinn idir óg agus aosta as gach cineál cúlra.

Tá ceithre choláiste in ITBÁC: Coláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta, Coláiste an Ghnó, Coláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha, agus Coláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte.

Coláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta

Coláiste an Ghnó

Coláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha

Coláiste na hEolaíochta agus na Sláinte