To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Fáilte chuig Acmhainní Daonna

David-Cagney---Director-of-Human-Resources.jpg

143-149 Bóthar Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.

Teil: Teagmháil AD

Facs:  01 402 3395
Ríomhphost:  hr@dit.ie

Stiúrthóir David Cagney

 

Ráiteas Misin

 

Tá an Roinn Acmhainní Daonna tiomanta tacú leis an Institiúid chun a misean a bhaint amach tríd an leibhéal is airde seirbhísí is féidir a chur ar fáil don Institiúid, dá baill foirne agus don phobal, tríd an ról atá aici baill foirne ar an gcaighdeán is airde a mhealladh, a choinneáil agus a spreagadh.

Cuirfimid ár misean i gcrích ar bhealach gairmiúil agus báúil, le meon cothromais agus comhpháirtíochta.

Tá sé mar aidhm againn é sin a bhaint amach trí bheartais AD forchéimnitheacha agus cleachtais éifeachtúla agus éifeachtacha a fhorbairt.

Plean Straitéiseach AD

Straitéis Acmhainní Daonna 2011 go 2014

Athbhreithniú ar Thuarascáil/Freagairtí na Stiúrthóireachta Acmhainní Daonna 2012

Struchtúr AD

Struchtúr AD

Faigh tuilleadh eolais faoi Acmhainní Daonna in ITBÁC