To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Fáilte go dtí Oifig na nEastát

 

Oifig na nEastát

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach
Ráth Maonais
Baile Átha Cliath 6
 

Oifigeach na nEastát: An tUasal Paul McDunphy

Cúntóir Oifigeach na nEastát An tUasal Jim Behan

Uimhir Fóin: (01) 402 3440

Facs: (01) 402 7535

estates.helpdesk@dit.ie

 

Ráiteas Misin    

Tá Oifig na nEastát tiomanta tacú le misean na hInstitiúide trí chóiríocht den scoth a chur ar fáil don fhoireann agus do na mic léinn araon chomh maith le saoráidí atá costas-éifeachtach ar ardchaighdeán a chur ar fáil.

Oifig na nEastát

In Oifig na nEastát táimid freagrach as:

  • Punann maoine na hInstitiúide a chothabháil
  • A cuid foirgneamh agus saoráidí a phleanáil agus a bhainistiú
  • Saoráidí nua a fháil
  • Fuinnimh agus dramhaíl a bhainistiú
  • Tionscadail a bhainistiú

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar cheann de na hinstitiúidí oideachais tríú leibhéal is mó sa tír. Tá 125,400 méadar cearnach spás urláir inár bpunann eastát a chuimsíonn os cionn 39 foirgneamh ar leith lena n-áirítear ár gcampas nua i nGráinseach Ghormáin, eastát atá lonnaithe i gcroílár Chathair Bhaile Átha Cliath agus a chuireann saoráidí ar fáil do os cionn 20,000 mac léinn agus 2,000 ball foirne.

Tá réimse éagsúil foirgneamh i gceist - roinnt acu atá sean agus i measc na gcinn is breátha sa chathair agus cinn eile atá nua-aimseartha agus sofaisticiúil ó thaobh deartha agus seirbhísithe. Má bhíonn aon tuairimí agat maidir le haon ghné den tseirbhís a chuirimid ar fáil ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil liom ag  estates.helpdesk@dit.ie.

Paul McDunphy

Oifigeach na nEastát