English

Maidir linn

Fáilte ón Stiúrthóir agus an Déan

In 2010 a bunaíodh Coláiste nua na nEolaíochtaí agus na Sláinte in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus tá an Coláiste lonnaithe ar láithreacha ITBÁC ar Shráid Chaoimhín agus ar Shráid Chathal Brugha. Cuireann an coláiste nua leis an obair atá déanta le 120 bliain in oideachas eolaíochta agus teicneolaíochta agus cuireann oideachas, oiliúint agus taighde phraiticiúil, ghairmiúil agus gairm-dhírithe ar fáil i réimsí na matamaitice, ríomhaireachta, eolaíochtaí agus sláinte.   Is é Misean an Choláiste tacú le forbairt eacnamaíochta agus na sochaí trí chéimithe ard-traenáilte, taighdeoirí oilte, agus lucht oibre breisoiliúna a chur ar fáil atá ábalta éileamh in earnálacha iomaíocha domhanda a mheas agus an t-éileamh sin a chomhlíonadh i réimsí an Bhia, na Cógaisíochta agus na hEolaíochtaí Beatha, ICT, Teicneolaíocht Ghlas, Seirbhísí Airgeadais, Oideachas agus Gairmeacha a bhaineann le Cúrsaí Sláinte.  

Léiríonn na cláir atá ar fáil faoi láthair sa Choláiste, agus mar atá leagtha amach ar an láithreán gréasáin seo, a mhéid deiseanna atá ar fáil do mhic léinn ionchasacha sa Choláiste.  Foireann teagaisc de scoth, próifíl taighde a bhfuil ag éirí thar barr leis agus an ceangal dlúth atá againn le tionscail, le gairmithe agus leis an earnáil sláinte na láidreachtaí is mó againn.  Tá ceangal ag formhór ár gcuid clár le tionscal agus le gairmithe cuí i bhfoirm deiseanna socrúcháin oibre agus gníomhaíochtaí rannpháirteachta eile. Riachtanais na n-earnálacha éagsúla a threoraíonn ár gcuid taighde.  Cuirim fáilte romhat chuig láithreán gréasáin Choláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte agus iarraim ort cuairt a thabhairt orainn amach anseo ag ceann dár iomaí lá oscailte.

An tOllamh Michael Devereux

Stiúrthóir agus Déan, Coláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte

Back to top