SEIRBHÍSÍ EOLAIS

Maidir linn

Misean

Is é misean na Rannóige Seirbhísí Eolais (IS) ná úsáid teicneolaíochtaí agus córais eolais agus cumarsáide laistigh den Institiúid a stiúradh ionas gur féidir le ITBÁC a spriocanna straitéiseacha agus oibríochtúla a bhaint amach maidir le teagasc, foghlaim, taighde, aistriú teicneolaíochta, tacaíocht an phobail agus riarachán éifeachtach.  

IS - About Us - 6 Pics

Bainfear sin amach trí 7 Sprioc Straitéiseacha:

Réitigh nuálacha agus éifeachtacha a fhreastalóidh ar riachtanais uile Faisnéise ICT agus cumarsáide ITBÁC.

Réitigh ar bhealach dírithe, costas-éifeachtach, saor ó thrioblóid agus tráthúil a chur ar fáil.

Baineann ITBÁC tairbhe as infreastruchtúr ICT atá cumhachtach, daingean agus dírithe ar an todhchaí.

Seirbhís tacaíochta atá cuimsitheach, gairmiúil agus freagrúil

Rialachas IS agus struchtúir bhainistíochta éifeachtacha

A bheith ina rannpháirtí maidir le hathrú straitéiseach agus feabhsú eagraíochtúil in ITBÁC

Na hacmhainní agus na hinniúlachtaí a bheith ann d'fhonn a misean agus a cuid gealltanas a bhaint amach.

ITIL a thabhairt isteach in ITBÁC

Mar chuid dár dtiomantas leanúnach Seirbhísí a fheabhsú, tá Seirbhísí Eolais ag tabhairt faoi phróiseas chun an caighdeán sa tionscal a chur i bhfeidhm maidir le Bainistíocht Seirbhíse IT - ITIL (Leabharlann Infreastruchtúir Teicneolaíochta Faisnéise). Is é an príomhchuspóir a bhaineann le ITIL a chur i bhfeidhm laistigh de ITBÁC ná a chinntiú go bhfuil creat againn is féidir a úsáid chun ár bpróisis bhainistithe Seirbhísí a thógáil agus a fhorbairt. Is féidir tuilleadh sonraí maidir le cur i bhfeidhm ITIL in ITBÁC a fháil anseo.

 

 

Back to Top

Download and Install Browsealoud      Find us on Facebook      Follow us on Twitter