About the Library

Library Resources

English

Catalóg Leabharlainne ITBÁC

Cuimsítear liosta iomlán de stoc leabharlainne ITBÁC lena n-áirítear leabhair, irisí, ríomhacmhainní, páipéir scrúdaithe, tráchtais agus ábhair chlosamhairc sa chatalóg leabharlainne. Is féidir leat úsáid a bhaint as an gcatalóg leabharlainne ar na bealaí seo a leanas:

Cuardaigh an chatalóg leabharlainne

Rochtain a fháil ar ríomhacmhainní

Breathnaigh ar do chuntas leabharlainne

  • Téigh chuig:  library.dit.ie
  • Cliceáil ar My Library
  • Cliceáil ar My Account
  • Cuir isteach d’uimhir aitheantais agus d’UAP
  • Is féidir leat breathnú ar na míreanna atá agat amuigh ar iasacht, na míreanna atá agat ar coimeád agus athiasachtaí a bhainistiú, agus cuardaigh roghnaithe agus stair léitheoireachta a bhunú
  • Muna bhfuil d’UAP ar eolas agat, bí i dteagmháil le do láthair leabharlainne le do thoil nó cliceáil anseo le treoracha a aimsiú maidir le UAP nua a chruthú

 

Eolas faoin leabharlann

 

Back to Top