About the Library

Library Resources

English

Iasachtaí Idirleabharlainne Leabharlann ITBÁC

Cad atá i gceist leis?

Is seirbhís iasachtaí idir leabharlanna í Iasachtaí Idirleabharlainne. Is féidir le baill foirne agus mic léinn uilig ITBÁC iarratas a dhéanamh le leabhair, ailt irise, tráchtais agus páipéir chomhdhála a fháil ar iasacht ó leabharlanna eile in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus thar lear.

An bhfuil costas ag baint leis?

Is é €6 an táille do Mhic Léinn Fhochéime agus is é €8 an táille do Bhaill Foirne agus do Mhic Léinn Iarchéime.

Is féidir le baill foirne ITBÁC ó Choláistí agus ó Aonaid Taighde leabhair le 10 ndearbhán iontu ar chostas €80 a ordú trí fhoirm iarratais óna roinnsean a líonadh isteach. Caithfear uimhir bhuiséid a lua ar an bhfoirm iarratais agus ní mór don fhoirm a bheith sínithe ag an Sealbhóir Buiséid. Déanfaidh an Sealbhóir Buiséid na dearbháin ansin a chionroinnt laistigh den Scoil nó Roinn.  

Céard ba chóir dom a dhéanamh ar dtús báire?

Sula ndéanann tú iarratas le haghaidh iasacht idirleabharlainne, déan cinnte le do thoil nach bhfuil an mhír le fáil ar chatalóg leabharlainne ITBÁC i bhfoirm phriontáilte nó leictreonach.

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar leabharlann eile i mBaile Átha Cliath má tá an t-ábhar atá uait acu. Beidh Litir Chur in Aithne ag teastáil ó Leabharlann ITBÁC nó is féidir leat iarratas a dhéanamh le cárta ALCID a fháil a thabharfaidh saorchead isteach go leabharlanna eile chugat.

Cén chaoi a n-oibríonn an tseirbhís?

Is féidir leat iasacht idirleabharlainne a iarraidh ar na bealaí seo a leanas:

  • Téigh go dtí do leabharlann baile agus líon amach foirm iarratais IIL ag an deasc leabharlainne. Líon isteach an oiread sonraí agus is féidir leat faoin mír agus bí cinnte go gcuireann tú do chuid sonraí teagmhála san áireamh chomh maith.
  • Ba chóir d’íocaíochtaí a bheith déanta le hairgead tirim nó le dearbhán.
  • Rachaidh an leabharlann i dteagmháil leat nuair a bheidh an mhír réidh le bheith bailithe. Cuirfear ar an eolas thú muna féidir leis an leabharlann an mhír a fháil.
  • Ní mór duit foirm dearbhaithe cóipchirt a shíniú agus tú ag bailiú na míre. Beidh leabhair agus tráchtais seiceáilte amach duit le haghaidh tréimhse ama faoi leith a shonraíonn an leabharlann iasachtaí de ghnáth. D’fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh cead agat leabhair áirithe a bhaint den leabharlann toisc nach dtugann roinnt leabharlanna iasachtaí cead dá stoc faoi leith a bheith tugtha amach ó leabharlann ITBÁC. Más fótachóip í an mhír a chuir tú iarratas isteach lena haghaidh, tá cead agat í a choimeád.
  • Déan cinnte de le do thoil go dtógann tú ar ais mír ar bith a fhaigheann tú ar iasacht faoin dáta a iarrtar ort toisc go bhfuil ar an leabharlann ansin iad a sheoladh ar ais chuig an leabharlannaí iasachtaí.

Back to Top