About the Library

Library Resources

English

Léitheoirí Seachtracha

Cé atá in ann cur isteach uirthi?

Tá ballraíocht sheachtrach ar fáil d'iarbhaill foirne ITBÁC, céimithe ITBÁC agus baill de Líonra na gCéimithe. Féadfaidh iarratasóirí eile a bhfuil riachtanais ar leith acu cur isteach ar bhallraíocht sheachtrach de réir mar is rogha le Leabharlannaí an Choláiste i ngach campas de chuid ITBÁC. 

 Cé mhéad a chosnaíonn sí?

€60 sa bhliain an táille ar bhallraíocht sheachtrach agus €40 sa bhliain do bhaill de Líonra na gCéimithe.  [Táille á hathbhreithniú faoi láthair]. 

 Céard air a bhfuilim i dteideal?

Féadfaidh léitheoirí seachtracha ceann ar bith de Leabharlanna ITBÁC a úsáid chun tagartha agus chun críocha staidéir. Lena chois sin, féadfaidh siad dhá leabhar a fháil ar iasacht ar feadh 14 lá. Tá áiseanna fótachóipeála ar fáil chomh maith.  Níl teacht ag léitheoirí seachtracha ar áiseanna ríomhaireachta leabharlainne.  Níl teacht acu ar bhunachair sonraí ar líne, ríomhleabhair ná ríomhirisí ach oiread, toisc go bhfuil úsáid na rudaí sin teoranta do bhaill foirne agus do mhic léinn reatha, cláraithe in ITBÁC de réir conarthaí ceadúnais.

 Conas iarratas a dhéanamh?

  1. Íoslódáil an fhoirm iarratais dhátheangach do Léitheoirí Seachtracha  nó bailigh ceann i leabharlann ar bith de chuid ITBÁC.

 

  1. Tabhair leat an fhoirm chomhlánaithe go dtí an leabharlann, íoc an táille chuí le hairgead tirim nó le seic agus faigh duine leis an bhfoirm a údarú agus a shíniú.

 

  1. Téigh go dtí Ionad Sheirbhísí na Mac Léinn (le d'fhoirm shínithe, údaraithe), áit a nglacfar pictiúr díot agus a ndéanfar do chárta.

 

Áit:            Ionad Sheirbhísí na Mac Léinn, Seomra G-044, An Bunurlár, Sráid Aungier

 

                                                                  NÓ

 

Áit:            Ionad Sheirbhísí na Mac Léinn, Seomra 319, An Bunurlár, Sráid Bolton, ITBÁC

 

 Uaireanta Oscailte:  

Luan-Déardaoin: 9am go 1pm  2pm-5pm, agus ar an Aoine:  9am-1pm 2pm-4pm.

 

 

Back to Top