About the Library

Library Resources

English

Rochtain SCONUL

Scéim rochtana chómhalartach é Rochtain SCONUL, faoina dtugtar pribhléidí iasachta do chineálacha áirithe úsáideoirí leabharlainne i mbreis agus 180 leabharlann ardoideachais in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.

Is baill den scéim iad na hinstitiúidí seo a leanas sa tír seo:

 

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Ollscoil Mhá Nuad
 • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
 • Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn
 • Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 • An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
 • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • Ollscoil Luimnigh
 • Ollscoil Uladh

 

 

Tairgeann Seirbhísí Leabharlainne ITBÁC ballraíocht na scéime do bhaill foirne agus do mhic léinn taighde.

 

 1.         Eolas d'Iarratasóirí ITBÁC

 

Tá an scéim ar fáil do bhaill foirne ITBÁC agus do mhic léinn taighde iarchéime.  D'fhonn a bheith incháilithe do Rochtain SCONUL, is gá duit:

 • Bheith i do bhall foirne nó i do mhac léinn taighde iarchéime de chuid ITBÁC (níl mic léinn iarchéime incháilithe)
 • Bheith i d'úsáideoir leabharlainne cláraithe de chuid ITBÁC agus Cárta Foirne/Cárta Mic Léinn ITBÁC a bheith agat
 • "Dea-theist" a bheith ort (gan aon fhiacha a bheith ort, leabhair a bheith tugtha ar ais in am agat, tú tar éis a bheith ag cloí le rialacha na leabharlainne)

 

 

 

Comhlánaigh an t-iarratas i nGaeilgeagus ansin seol ar ríomhphost anseo é. Teastóidh do Chárta Foirne/Mic Léinn uait chun an t-iarratas a chomhlánú.  Nuair a bheidh d'iarratas próiseáilte, gheobhaidh tú ríomhphost ag faomhadh do bhallraíochta agus tuilleadh sonraí ar conas páirt a ghlacadh sa scéim.

Féach ar láithreán gréasáin na leabharlainne Rochtain SCONUL a bhfuil sé i gceist agat dul ar cuairt ann go bhfeicfidh tú na huaireanta oscailte agus na coinníollacha bhaineann leis an leabharlainne sin   . Tabhair leat cóip den ríomhphost maidir le do bhallraíocht i  Rochtain SCONUL a fhaomhadh, mar aon le do Chárta Foirne/Mic Léinn ITBÁC. Tabharfaidh ball foirne ó leabharlann Rochtain SCONUL  cárta leabharlainne duit, a bheidh bailí go n-éagfaidh do bhallraíocht le Rochtain SCONUL.

Nuair a thugann tú cuairt ar leabharlanna a thagann faoi scáth Rochtain SCONUL beidh tú faoi réir ag a gcuid rialachán. Beidh tú freagrach as aire a thabhairt don ábhar ar fad a gheobhaidh tú ar iasacht agus é a thabhairt ar ais, agus as aon fhíneáil a ghearrfar ort sa chás go mbíonn tú deireanach ag fágáil ábhair ar ais.

Is féidir tuilleadh eolais ar an scéim a fháil ar láithreán gréasáin  Rochtain SCONUL.             

 

2.         Eolas do Chuairteoirí

 

Féadfaidh baill foirne agus mic léinn taighde iarchéime as leabharlanna rannpháirteacha iarratas a dhéanamh ar chárta leabharlainne ITBÁC trí  Foirm Chlárúcháin Cuairteora SCONUL ‌ a chomhlánú in aon  leabharlann de chuid ITBÁC . Teastóidh faomhadh ríomhphoist uait a thaispeánann go bhfuil Rochtain SCONUL  agat, mar aon le ID leabharlainne institiúide baile. Mura bhfuil grianghraf ar do ID leabharlainne ó d'institiúid féin, is gá ID breise a thaispeáint ar a bhfuil grianghraf díot, amhail ceadúnas tiomána/pas. Má tá tú incháilithe don scéim, tabharfar cárta leabharlainne ITBÁC duit ar an lá céanna.

Beidh tú i dteideal dhá leabhar a fháil ar iasacht ó na príomhbhailiúcháin iasachta go ceann ocht lá is fiche sa turas. Beidh tú freagrach as aire a thabhairt don ábhar ar fad a gheobhaidh tú ar iasacht agus é a thabhairt ar ais, agus as aon fhíneáil a ghearrfar ort sa chás go mbíonn tú deireanach ag fágáil ábhair ar ais.

Tá áiseanna fótachóipeála ar fáil. Ní bheidh teacht agat ar acmhainní leictreonacha.

 

 

Back to Top