This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Deasc Chabhrach Eastáit ITBÁC

 

 

Deasc Chabhrach ITBÁC an pointe teagmhála do dhuine ar bith san Institiúid ar mian leo fabht a thuairisciú nó seirbhís a iarraidh. 

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach ar an teileafón nó ag an síneadh 7666. Is féidir iarratais nach bhfuil práinneach a sheoladh ar ríomhphost chuig  estates.helpdesk@dit.ie

Chun Fabht a Thuairisciú:

Bíodh an t-eolas seo a leanas faoi do lámh:

  • Suíomh an Fhabhta - uimhir foirgnimh agus seomra más féidir.
  • An duine a thuairiscigh an fabht - uimhir foirne/mic léinn
  • An cineál fabhta - m.sh. seirbhísí meicniúla/leictreacha,
  • Cur síos ar an bhfabht

Maidir le hIarratas Seirbhíse

Bíodh an t-eolas seo a leanas faoi do lámh:

  • An cineál seirbhíse - e.g. Seomra a Réiteach, Iarratas Bogadh, Trealamh a Dhiúscairt, Veain a Iarraidh srl.
  • Suíomh na Seirbhíse - uimhir foirgnimh agus seomra más féidir
  • Am agus dáta a dteastóidh an tseirbhís.

Beidh an Deasc Chabhrach ar fáil idir an 9 am & 5 pm ó Luan go hAoine.

Níl oifig Eastáit ITBÁC freagrach maidir le haon saincheisteanna a bhaineann le Ríomhaireacht/Teileafónacht agus Fuaim/Fís.

Maidir le ceisteanna a bhaineann le Ríomhaireacht/Teileafónacht agus Fuaim/Fís déan teagmháil le do thoil leis an Deasc Tacaíochta Seirbhísí ar an uimhir 3123 nó support@dit.ie