This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Fáilte chuig Acmhainní Daonna

David-Cagney---Director-of-Human-Resources.jpg

143-149 Bóthar Ráth Maonais,
Baile Átha Cliath 6.

Teil: Teagmháil AD

Facs:  01 402 3395
Ríomhphost:  hr@dit.ie

Stiúrthóir David Cagney

 

Ráiteas Misin

 

Tá an Roinn Acmhainní Daonna tiomanta tacú leis an Institiúid chun a misean a bhaint amach tríd an leibhéal is airde seirbhísí is féidir a chur ar fáil don Institiúid, dá baill foirne agus don phobal, tríd an ról atá aici baill foirne ar an gcaighdeán is airde a mhealladh, a choinneáil agus a spreagadh.

Cuirfimid ár misean i gcrích ar bhealach gairmiúil agus báúil, le meon cothromais agus comhpháirtíochta.

Tá sé mar aidhm againn é sin a bhaint amach trí bheartais AD forchéimnitheacha agus cleachtais éifeachtúla agus éifeachtacha a fhorbairt.

Plean Straitéiseach AD

Straitéis Acmhainní Daonna 2011 go 2014

Athbhreithniú ar Thuarascáil/Freagairtí na Stiúrthóireachta Acmhainní Daonna 2012

Struchtúr AD

Struchtúr AD

Faigh tuilleadh eolais faoi Acmhainní Daonna in ITBÁC