This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

An Coiste Iniúchóireachta

Is é príomhról an Choiste Iniúchóireachta ná cabhrú leis an gComhlacht Rialaithe lena fhreagrachtaí maoirsithe trí fhoinse neamhspleách oibiachtúil dearbhaithe a chur ar fáil do chúrsaí a bhaineann le rialuithe inmheánacha, le bainistíocht riosca, le luach ar airgead, le hiniúchadh inmheánach agus seachtrach, agus leis na ráitis airgeadais bhliantúla.

Feidhmíonn an Coiste Iniúchóireachta faoi na Téarmaí Tagartha arna leagan síos ag an gComhlacht Rialaithe.   Ceapann an Comhlacht Rialaithe an Coiste Iniúchóireachta as a chomhaltaí seachtracha, agus ní bhíonn níos lú ná ceathrar comhaltaí air.  Casann an Coiste le chéile ceithre huaire ar a laghad in aghaidh na bliana. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta don Chomhlacht Rialaithe gach ráithe agus ag pé am eile a measann sé é a bheith cuí.  Tá sé inmhianaithe go mbeadh cúlra airgeadais ag comhalta amháin ar an gCoiste. 

Comhaltaí

Imelda Reynolds, Uasal, Cathaoirleach agus Comhalta den Bhord Rialaithe

Jackie Kelly, Uasal, Comhalta den Bhord Rialaithe

Michael Donnelly, Uasal, Comhalta den Bhord Rialaithe

Gerard O’Reilly, Uasal, Comhalta Seachtrach

 

Tuairiscí an Choiste Iniúchóireachta

Tuarascáil an Choiste Iniúchóireachta don Chomhlacht Rialaithe Maidir leis an mbliain dar críoch an 31 Lúnasa 2014

Tuarascail an Choiste Iniúchóireachta don Chomhlacht Rialaithe Maidir leis an mbliain dar críoch an 31 Lúnasa 2015

Tuarascail an Choiste Iniuchoireachta don Chomhlacht Rialaithe 2016‌ Maidir leis an mbliain dar gcríoch an 31 Lúnasa 2016