This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Rannóg Iniúchóireachta Inmheánaí

Ceapadh Mary Fleet mar Cheann na hIniúchóireachta Inmheánaí i mí na Bealtaine 2012

Ceapadh Cleo Tobin mar Iniúchóir Inmheánach i mí Eanáir 2014

Baineann gníomhaíochtaí uile na hInstitiúide, is cuma cén chaoi a maoinítear iad, le rannóg na hiniúchóireachta inmheánaí. Tá rochtain neamhshrianta ag Rannóg na hIniúchóireachta Inmheánaí ar eolas, ar mhínithe, ar thaifid, ar shócmhainní agus ar aon phearsanra a bhfuil gá leo chun críocha iniúchóireachta agus éascaíonn an bhainistíocht agus na baill foirne a leithéid.

Tá fáilte romhat dul i dteagmháil le Rannóg na hIniúchóireachta Inmheánaí le ceist nó moladh ar bith a d’fhéadfadh a bheith agat ag : internal-audit@dit.ie

Is féidir leat dul i dteagmháil le baill na rannóige go díreach chomh maith:

Mary Fleet

R.phost: mary.fleet@dit.ie

Fón: 402 7536

Cleo Tobin

R.phost: cleo.tobin@dit.ie

Fón: 402 3492