This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Alumni

Ní thagann deireadh le do chaidreamh le ITBÁC nuair a bhaineann tú céim amach. Coinníonn Líonra Céimithe ITBÁC céimithe i dteagmháil le chéile agus le ITBÁC féin ionas go mbeidh tú i do bhall de phobal ITBÁC i gcónaí.

Tá 90,000 comhalta sa Líonra, a seoladh i 1997 mar chumann líonraithe d’iar-mhic léinn de chuid ITBÁC.  Tá comhaltaí i dteideal réimse tairbhí líonraithe gairmiúla agus sóisialta, lena n-áirítear: 

Mar sin, cad chuige nach mbeifeá i do chomhalta den Líonra agus nasc a bheith agat le ITBÁC i gcónaí?

Oifig Líonra Céimithe ITBÁC  

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Sráid Aungier

Baile Átha Cliath 2

T + 353 1 4027122

R Graduate.Network@DIT.ie

www.dit.ie/graduatenetwork