This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Dámhachtainí

Dámhachtainí Is Institiúid Ardoideachais fhéinrialaitheach a fhaigheann maoiniú poiblí í Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) agus is comhalta í de Chumann Eorpach na nOllscoileanna. Tugadh cumhachtaí bronnta céime do ITBÁC i 1998 agus bronnann sí dámhachtainí ag leibhéil Ardteastais, Ghnáthchéime, Chéim Onóracha, Mháistreachta agus Dochtúireachta.

Bronntar Céimeanna Onóracha leis na gráid Pas, Dara hOnóracha Ísle, Dara hOnóracha Arda nó Céadonóracha.

Bronntar Gnáthchéimeanna leis na gráid Pas, Pas le Tuillteanas Íseal, Pas le Tuillteanas Ard nó Pas le Gradam.

Bronntar Ardteastais leis na gráid Pas, Pas le Tuillteanas Íseal, Pas le Tuillteanas Ard nó Pas le Gradam.

Laistigh de struchtúr an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí tá leibhéal sonrach ag gach dámhachtain, mar atá anseo a leanas:

  • Céimeanna Onóracha Leibhéal 8
  • Gnáthchéimeanna Leibhéal 7
  • Ardteastais Leibhéal 6
  • Bonnteastais Leibhéal 6

Léirítear leibhéil chláir ITBÁC ag tús gach iontrála inár réamheolaire. Úsáidtear na leibhéil sin anois ar fhoirm iarratais agus ar shuíomh gréasáin na Lár-Oifige Iontrála.