This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Forbairt Champas Ghráinseach Ghormáin

Idir 2014 agus 2017, aistreofar níos mó ná leath de sholáthar oideachais agus taighde ITBÁC chuig campas Lár na Cathrach nua ITBÁC i nGráinseach Ghormáin. Tugtar ar an láithreán seo an dul chun cinn atá déanta go dtí seo ar thionscadal forbartha an champais.  

 

Faigh tuilleadh eolais faoi Thionscadal Forbartha Champas Ghráinseach Ghormáin