This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Ráiteas Misin:

Suite i gcroílar phríomhchathair na hÉireann, cuireann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath raon clár ag leibhéil éagsúla i dtimpeallacht foghlama nuálach, shofhreagrach agus chomhbhách ar fáil do mhic léinn de gach aois agus ó gach cúlra

Agus sin á dhéanamh aici, déanann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath na nithe seo a leanas:

  • nascann sí sárchleachtas acadúil ollscoil thraidisiúnta le foghlaim, fionnachtain agus

feidhmiú eolais atá dírithe ar an ngairm bheatha;

  • leagann sí béim ar shármhaitheas i bhfoghlaim, ina cuid teagaisc, scoláireachta, taighde agus tacaíochta d’fhiontraíocht; agus
  • cothaíonn sí forbairt teicneolaíochta; eacnamaíochta; shóisialta agus chultúrtha agus
  • tá sí gníomhach leis an bpobal agus laistigh de.  

Mission Statement

Located in the heart of Ireland’s capital city, Dublin Institute of Technology provides an innovative, responsive and caring learning environment for a diverse range and level of programmes to students of all ages and backgrounds.

In doing so, DIT:

  • combines the academic quality of a traditional university with career-focussed learning, discovery and the application of knowledge
  • emphasises excellence in learning, teaching, scholarship, research and support for entrepreneurship,
  • contributes to technological, economic, social and cultural progress, and
  • is engaged with and within our community.