This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Ról Oifig Rochtana agus Comhpháirteachais Shibhialta ITBÁC

Is é Ról Oifig Rochtana agus Comhpháirteachais Shibhialta ITBÁC comhordú a dhéanamh ar chláir agus ar ghníomhaíochtaí rochtana agus comhpháirteachais shibhialta ITBÁC. Tá an oifig lonnaithe in Oifig Seirbhísí Mac Léinn ITBÁC agus oibríonn go dlúth le seirbhísí eile forbartha mac léinn, leis an bhfoireann acadúil, le mic léinn ITBÁC agus le réimse leathan páirtithe pobail agus oideachais.

Gníomhaíochtaí Oifig Rochtana agus Comhpháirteachais Shibhialta ITBÁC

Ar na gníomhaíochtaí a chomhordaíonn Oifig Rochtana agus Comhpháirteachais Shibhialta ITBÁC tá:

  • Cláir fhor-rochtana chomhpháirteachais le bunscoileanna, scoileanna 2ú leibhéal agus eagraíochtaí pobail
  • Cláir rannpháirteachais pobail-HE i gceantar Ghráinseach Ghormáin
  • Taighde agus foghlaim pobal-bhunaithe (Mic Léinn ITBÁC ag foghlaim i gcomhar le Pobail)
  • Bealaí iontrála rochtana do lucht fágála scoile agus do dhaoine fásta ó chúlraí socheacnamaíochta faoi mhíbhuntáiste agus do dhaoine faoi mhíchumas. Téigh chuig Láithreán Gréasáin na Seirbhísí Tacaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas chun tuilleadh eolais a fháil.
  • Aistriú agus tacaíocht do Mhic Léinn Access
  • Cláir forbartha mac léinn
  • Gníomhaíochtaí a bhfuil tionchar acu ar Thaighde. Beartas agus cleachtas

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.dit.ie/ace