This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Scoláireachtaí Gaeltachta, Samhradh 2015 - Foireann agus Mic Léinn ITBÁC

Posted: 14 Bealtaine, 2015

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne lánaimseartha na hInstitiúide chun seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo.

Is féidir le baill foirne gur mhaith leo seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht ag aon leibhéal cur isteach ar an scoláireacht seo. Is fiú 150 euro an duine an scoláireacht agus tá na laethanta sa Ghaeltacht aitheanta mar laethanta oiliúna ag an Rannóg Acmhainní Daonna ach caithfidh tú cead a fháil ó do bhainisteoir chun freastal ar aon chúrsa.

Is féidir le mic léinn iarratas a dhéanamh ar scoláireacht chun freastal ar chúrsa le hOideas Gael i nGleann Cholm Cille i gCo. Dhún na nGall. Beidh 50 euro le híoc ag gach mac léinn chomh maith le costais taistil agus íocfaidh Oifig na Gaeilge scoláireacht chun costais lóistín féinfhreastal agus táillí an chúrsa a chlúdach.

Glacfar le hiarratais go dtí Dé hAoine 29 Bealtaine 2015 agus tá gach eolas agus na foirmeacha iarratais le fáil ag http://dit.ie/oifignagaeilge/scolaireachtaigaeltachta/