This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Ranganna Gaeilge ITBÁC / Irish Language Classes In DIT, Autumn 2015

Posted: 17 Meán Fómhair, 2015

Beidh Ranganna Gaeilge ar siúl arís an fómhair seo i 5 shuíomh de chuid na hInstitiúide, eagraithe ag Oifig na Gaeilge le tacaíocht ón Rannóg Oiliúna agus Forbartha Foirne.

Homepage Rang Gaeilge

Beidh 6 rang ar an iomlán ar siúl dírithe ar bhaill foirne agus ar mhic léinn agus freastalóidh na ranganna ar raon leathan leibhéal lena n-áirítear glantosaitheoirí agus foghlaimeoirí meánleibhéil. Tá na ranganna saor in aisce do chách.

Beidh na ranganna éagsúla ar siúl ó 1.15 – 2pm Dé Luain go Dé Céadaoin agus beidh rang meánleibhéil ar siúl ó 5.15 – 6.15pm Dé Céadaoin. Beidh na ranganna ar siúl ar feadh 8 seachtaine ag tosú ón 28 Meán Fómhair 2015.

Seo Amchlár Ranganna an Fhómhair 2015 agus is féidir clárú anseo.

Beidh na ranganna neamhfhoirmiúil, bunaithe ar chomhráite agus beidh na leibhéil ag freagairt do Theastas Eorpach na Gaeilge. Go dtí seo, tá na céadta mac léinn agus ball foirne tar éis freastal ar na ranganna Gaeilge seo in ITBÁC.

Beidh Seisiúin Eolais ar siúl ar Dé Máirt 22 Meán Fómhair ón 10-12 meán lae i bhFáiltiú Shráid Aungier agus taobh amuigh de bhialann an Chlóis i nGráinseach Ghormáin ón 1 – 2.30i.n chun cabhrú le mic léinn agus baill foirne an leibhéal ranga a roghnú agus le heolas a scaipeadh mar gheall ar ábhar na ranganna agus cáilíocht TEG a bhaint amach sa Ghaeilge. 

Muna dtaitneodh struchtúr ranga leat, céard faoi chupán tae, go leor cainte agus plé....trí mheán na Gaeilge? B’fhéidir go mbeadh an Ciorcal Comhrá Gaeilge oiriúnach duitse....buailfidh grúpa le chéile gach Céadaoin ag a 11.00am le haghaidh leathuair an chloig sa Chlós i nGráinseach Ghormáin!

Anuas ar na ranganna seo, beidh Oifig na Gaeilge ag eagrú clár d’imeachtaí sóisialta agus cultúrtha agus ar an ábhar sin bí cinnte go gcoimeádann tú súil ar leathanach nuachta na hOifige le clár imeachtaí an tseimeastair seo a fheiceáil.  Le tuilleadh eolais a fháil agus le clárú le haghaidh na ranganna, bí i dteagmháil le Siobhán nó le Gráinne in Oifig na Gaeilge ag: gaeilge@dit.ie / 01 402 7043 / http://dit.ie/oifignagaeilge/rangannagaeilge/