This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Ranganna Gaeilge in ITBÁC le haghaidh ‘Bliain na Gaeilge’ 2018

Posted: 18 Eanáir, 2018

Tá 2018 aitheanta mar ‘Bhliain na Gaeilge’ chun ceiliúradh a dhéanamh ar an teanga agus cén dóigh ab fhearr chun í a cheiliúradh ná an Ghaeilge a fhoghlaim, a fheabhsú agus í a labhairt a oiread agus is féidir leat i mbliana in ITBÁC.

sraith nua de Ranganna Gaeilge Saor in Aisce eagraithe ag Oifig na Gaeilge do Bhaill Foirne agus do Mhic Léinn ITBÁC, ranganna a bheidh ag tosú ón 29 Eanáir i 5 champas de chuid na hInstitiúide. Beidh na ranganna ar fáil ag 5 leibhéal éagsúil ó Ghlantosaitheoirí go Meánrang 2 agus beidh siad ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna.

Beidh na ranganna faoi stiúir teagascóirí ardoilte agus leanfar na curaclaim atá leagtha amach chun cáilíocht i dTeastas Eorpach na Gaeilge a bhaint amach. Is féidir leat Teastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie) a bhaint amach saor in aisce mar bhall foirne agus mar mhac léinn in ITBÁC. Tá Scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn agus baill foirne le tabhairt faoi scrúduithe TEG and glacfar le hiarratais go dtí 16 Márta agus tá gach eolas le fáil anseo

** Táimid tar éis rang Glantosaitheoirí nua a chur hAmchlár an Earraigh 2018. Beidh an rang seo ar siúl ag am lóin Déardaoin i nGráinseach Ghormáin sa Mhol Glas ag brath ar éileamh.

Cuirfear tús leis na ranganna go léir ón Luan 29 Eanáir ar feadh 8 seachtaine agus is féidir leat CLÁRÚ ANSEO

FURTHER INFORMATION / TUILLEADH EOLAIS: Siobhán / Gráinne in Oifig na Gaeilge, ITBÁC, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, 01 4027043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge