This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

SEACHTAIN NA GAEILGE FESTIVAL DIT, 12th – 15th MARCH 2018

Posted: 6 Márta, 2018

SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 festival events will take place in DIT from the 12th – 15th March across the Institute and everyone is so welcome to take part in all events.

Beidh SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 ar siúl in ITBÁC ón 12 – 15 Márta 2018 ar fud na hInstitiúide agus tá fáilte ó chroí roimh chách chuig na himeachtaí go léir!  

CLÁR IMEACHTAÍ SHEACHTAIN NA GAEILGE DIT 2018

I measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl, beidh

  • Léiriú de scannán Pat Collins ‘Song of Granite’“táirge ar leithligh a dhéanann léamh impriseanaíoch ar shaol Joe Éinniú; máistir an tsean-nóis” (Tuairisc.ie), Dé Céadaoin 14 Márta ón 7.30p.m in ITBÁC Sráid Aungier;
  • Ceardlann ar dhéanamh físeáin ghairide faoi stiúir Chonchubhair Mhic Lochlainn (www.acmhainni.ie) ag 1p.m, Dé Céadaoin 14 Márta i Seomra 4097, Sráid Aungier;
  • Lón bhliantúil Sheachtain na Gaeilge in ITBÁC Sráid Chathail Brugha, Dé Máirt 13 Márta ón 12.30-2p.m;
  • Ranganna aclaíochta Fit2Go trí Ghaeilge agus nuair a úsáideann tú Gaeilge in ionaid Fit2Go an tseachtain seo chugainn, cuirfear d’ainm sa chrannchur do dhearbhán €85 d’ionaid Fit2Go!

 

Beidh bricfeastaí folláine, maidineacha caife chomh maith le cluichí Mario Kart, seoladh leabhair Scéim BÚA, an grúpa ceoil DYSANIA agus neart eile ar siúl i rith na seachtaine!

Tá na himeachtaí go léir saor in aisce ach caithfear clárú roimhré ag gaeilge@dit.ie.

Tá súil againn go mbeidh sibh linn agus go mbainfidh sibh sult as an fhéile!

TUILLEADH EOLAIS: Siobhán / Gráinne in Oifig na Gaeilge, ITBÁC, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, 01 4027043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge

 

SEACHTAIN NA GAEILGE FESTIVAL DIT, 12th – 15th MARCH 2018

SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 festival events will take place in DIT from the 12th – 15th March across the Institute and everyone is so welcome to take part in all events.

Seachtain na Gaeilge is the annual international festival which takes place during the first 2 weeks of March celebrating the Irish language!

 SEACHTAIN NA GAEILGE DIT 2018 PROGRAMME OF EVENTS

Highlights in DIT this year include

  • Screening of the award winning film ‘Song of Granite’ - a powerful and moving adaptation of legendary seannós singer Joe Heaney by the acclaimed filmmaker Pat Collins. “Nobody will emerge unmoved” (Irish Times), Wednesday 14th March at 7.30p.m in DIT Aungier St.;
  • Workshop on producing short promotional videos by Conchubhair Mac Lochlainn (www.acmhainni.ie) at 1p.m, Wednesday 14th March in Room 4097, DIT Aungier St;
  • Annual Seachtain na Gaeilge lunch in the Blueroom Restaurant, DIT Cathal Brugha St., Tuesday 13th March from 12.30-2p.m;
  • Fit2Go fitness classes as Gaeilge and when you use Irish in any Fit2Go facility next week, you will enter the competition for a platinum 3 months gym pass worth €85!

Healthy breakfasts, coffee mornings, Mario Kart gaming, a book launch, the band DYSANIA and much more will also take place during the week!

All events are free of charge but booking is essential at gaeilge@dit.ie.

We hope that you will be able to join us for Seachtain na Gaeilge and that you enjoy the events!

FURTHER INFORMATION / TUILLEADH EOLAIS: Siobhán / Gráinne in Oifig na Gaeilge, DIT, Rathdown House, Grangegorman, 01 4027043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge