This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Scoláireachtaí BÚA in ITBÁC 2017/18 ‘Bain Úsáid Aisti’ in ITBÁC

Posted: 16 Márta, 2017

BÚA – ‘Bain Úsáid Aisti’ in ITBÁC! Seo cur chuige nua atá á eagrú ag Oifig na Gaeilge, ITBÁC do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a spreagadh, a chur chun cinn agus a fhorbairt trasna na hInstitiúide.

Cuirfear scoláireachtaí ar luach €500 ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i bpríomhchampais na hInstitiúide tré dheiseanna spreagúla agus bríomhara a fhorbairt d’úsáid na Gaeilge san Institiúid.

Beidh deis iontach ag na mic léinn ceannródaíocha a roghnófar le bheith:

  • gníomhach in eagrú imeachtaí sóisialta agus cultúrtha spreagúla Gaeilge in ITBÁC
  • ag forbairt scileanna cumarsáide trí chur chun cinn na Gaeilge sna meáin shóisialta, foilseacháin, míreanna físe agus eile
  • ag éileamh agus ag tacú le forbairt seirbhísí trí Ghaeilge agus le feiceálacht na teanga in ITBÁC
  • rannpháirteach i gcinntiú thodhchaí na Gaeilge sa champas nua i nGráinseach Ghormáin
  • ag spreagadh úsáid na Gaeilge sa phobal agus ar bhonn laethúil - sa bhaile, le cairde, san ionad oibre, ar scoil agus eile
  • ag cur chun cinn na Gaeilge trí úsáid a bhaint aisti ar bhealaí spraíúla, cruthaitheacha, mealltacha agus nuálacha!

Beidh Scoláireachtaí €500 á mbronnadh ar gach mac léinn a n-éiríonn léi / leis a bheith mar cheannródaithe ‘BUA in ITBÁC’ don bhliain acadúil 2017/18 agus riachtanais an tionscnaimh a chomhlíonadh.

Má tá Gaeilge agat, spéis agus fuinneamh agat an teanga a spreagadh agus a fhorbairt in ITBÁC, bí i dteagmháil linn!

Fáilteofar roimh iarratais ó mhic léinn atá ag déanamh staidéir ar aon chlár in ITBÁC agus ó mhic léinn a bheidh ag freastal den chéad uair ar an Institiúid i mí Mheán Fómhair 2017.  

Tá an Fhoirm Iarratais le fáil anseo

Spriocdháta d’Iarratais: 1 Iúil 2017

Roghnófar na hiarrthóirí rathúla ar bhonn foirmeacha iarratais agus agallamh.

Táimid ag súil go mór le cloisteáil uait!

 

Oifigeach na Gaeilge | Irish Language Officer

Táimid ag Roinnt an Phoist We’re Jobsharing!

 

Siobhán Nic Gaoithín & Gráinne Ní Bhreithiún

 

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath | Dublin Institute of Technology

Oifig an Uachtaráin, Seomra 109 | The Office of the President, Room 109

Áras Ráth an Dúin | Rathdown House

Gráinseach Ghormáin | Grangegorman

Baile Átha Cliath 7 | Dublin 7

 

T: 01 4027043 / 087 9807288       R: gaeilge@dit.ie            G:http://www.dit.ie/gaeilge

      https://www.facebook.com/oifig.nagaeilgedit

       @OnaGaeilgeDIT