This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

30 Márta 2017 – Lá i Saol Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Posted: 30 Márta, 2017

Tapaigh an deis chun #MyDITLife a léirú ar na meáin shóisialta Déardaoin agus beidh seans agat roinnt duaiseanna iontacha a bhuachan!

Is mian linn léargas a thabhairt ar an iliomad gníomhaíochtaí, imeachtaí agus daoine atá in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.  Mar sin an Déardaoin an 30ú Márta, 2017 iarraimid ortsa grianghraif de do shaol/do thuras chun na hInstitiúide/do chuid ranganna/de shaotharlanna/de thurais allamuigh/de ghníomhaíochtaí spóirt/de ghníomhaíochtaí cumainn/de ghníomhaíochtaí Aontas na Mac Léinn ITBÁC a sheoladh chugainn. 

Chun sibh a spreagadh sin a dhéanamh, tá duaiseanna le roinnt againn!

 • 3 thicéad chuig Bál Aontas na Mac Léinn ITBÁC 2017 i nDún Laoghaire an 28ú Aibreán ar fiú €100 an péire iad - www.theball.ie
 • Saorchead isteach go dtí an Club Fit2Go
 • Húdaí ITBÁC

Féadfaidh tú do chuid grianghraf a chur ar aghaidh ar na bealaí seo a leanas.

 • Do ghrianghraf a tvuíteáil agus an haischlib #MyDITLife a úsáid
 • Do ghrianghraf a chur ar instagram agus an haischlib #MyDITLife a úsáid
 • Do ghrianghraf a sheoladh ar ríomhphost chuig [Public affairs to supply suitable email address] agus #MyDITLife sa líne ábhair

Téarmaí agus coinníollacha:

 • Níl aon teorainn le líon na n-iontrálacha.
 • Buafaidh an grianghraf is fearr a thugann léiriú ar an saol in ITBÁC, dar leis na moltóirí, an dá thicéad don Bhál.
 • Go randamach a roghnófar na buaiteoirí eile.
 • Dé hAoine an 31ú Márta ag 5pm an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.
 • Is féidir le mic léinn agus baill foirne ITBÁC agus Aontas na Mac Léinn ITBÁC cur isteach ar an gcomórtas.
 • Ní cheadófar grianghraif ina léirítear an iomarca óil a bheith á dhéanamh ná iompar contúirteach faoi thionchar an óil.
 • Tabhair ar aird go bhféadfaí na grianghraif a chuirtear ar aghaidh a úsáid in ábhar bolscaireachta de chuid ITBÁC.  Ba chóir daoine atá i ngrianghraif a chur ar an eolas roimh ré go mbainfear úsáid as na grianghraif ar na meáin shóisialta.   Sa chás go gcuirtear grianghraif de leanaí ar aghaidh, faigh cead ó na tuismitheoirí roimh ré agus cuir ar an eolas iad go mb'fhéidir go mbainfí úsáid as na grianghraif ar na meáin shóisialta agus i bhfoilseacháin.
 • Cuirfear buaiteoirí ar an eolas faoin Aoine an 7ú Aibreán.