This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

An ríomhleabhar Pacáistíocht Dhátheangach seolta ag an Aire Seán Kyne TD

Posted: 6 Aibreán, 2017

Sheol an tAire Seán Kyne, T.D., do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha, an ríomhleabhar Pacáistíocht Dhátheangach: treoir dea-chleachtais gnó ag ócáid inné in ITBÁC, Sráid Aungier.

Foras Launch - 1

Is é Pacáistíocht Dhátheangach: treoir dea-chleachtais gnó an dara ríomhleabhar sa tsraith ríomhleabhar treorach atá foilsithe ag Foras na Gaeilge don earnáil ghnó a dhíríonn ar phrionsabail an dátheangachais i gcomharthaíocht agus pacáistíocht. Tá sé mar aidhm ag an treoirleabhar an dea-chleachtas i leith úsáid na Gaeilge ar phacáistíocht a aithint agus le tabhairt le fios do lucht gnó gur acmhainn luachmhar í an teanga gur féidir úsáid le tomhaltóirí a mhealladh i dtreo a gcuid táirgí. Ba chomhfhiontar an ríomhleabhar a seoladh idir Foras na Gaeilge agus ITBÁC, a rinne an buntaighde don fhoilseachán.

Foras Launch - 3

Bhuail an tAire Seán Kyne le mic léinn, baill foirne agus fiontraithe ó ITBÁC atá ag obair sna réimsí seo a leanas; forbairt táirgí bia, gnóthaí poiblí agus an Ghaeilge. Chuir an tOllamh Brian Norton, Uachtarán ITBÁC fáilte roimh an Aire go dtí an campas i Sráid Aungier, in éindí leis an Dr Máire Mhic Mhathúna, Cathaoirleach Choiste Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC, agus Jean Cahill agus an Dr Olivia Freeman, beirt a bhí chun tosaigh san fhoireann taighde ar an ríomhleabhar. 

Foras launch - 2

Ag labhairt dó ag an seoladh dúirt an tAire Kyne gur ‘céim mhór’ a bhí sa ríomhleabhar a dhíríonn ar an réimse ‘lipéadú agus pacáistiú dátheangach’ atá luaite go sonrach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. D’fháiltigh sé go mór roimh an bhfoilseachán agus leag sé béim ar ‘an tábhacht faoi leith a bhaineann le gnólachtaí atá ag freastal ar chustaiméirí i nGaeilge agus i mBéarla sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Limistéir Pleanála Teanga’ a chumasú le treoirleabhar praiticiúil den chineál seo.

Dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, ‘Aithníonn Foras na Gaeilge an tábhacht a bhaineann le húsáid na Gaeilge i ngach uile gné den tsochaí, agus tacaíonn an ríomhleabhar go mór le húsáid na Gaeilge mar uirlis mhargaíochta san earnáil gnó tráchtála.’ Dúirt Ó Coinn go bhfuil córas nua aitheantais á fhorbairt ag Foras naGaeilge do ghnólachtaí faoi láthair ar a dtugtar Q-Mharc Gnó le Gaeilge, ‘a thabharfaidh aitheantas do ghnólachtaí adhíríonn ar sheirbhísí de dhea-chleachtas an dátheangachais a chur ar fáil do chustaiméirí’Beidh tuilleadh eolaisfaoin mórscéim seo ar fáil ó Fhoras na Gaeilge níos déanaí i mbliana.

Tá an ríomhleabhar ar fáil ar shuíomh Fhoras na Gaeilge chomh maith le treoirleabhair eile Fhoras na Gaeilge don earnáil ghnó ar: http://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/foilseachain/e-treoirleabhrain/

Foras Launch - 4

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie