This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Ceiliúradh 10 mbliana Hothouse ITBÁC

Posted: 26 Bealtaine, 2017

Bhí an-áthas ar Hothouse ITBÁC 10 mbliana de rath a cheiliúradh le beárbaiciú sa ghrian i nGráinseach Ghormáin, ITBÁC.

Hothouse  - 10 years 2

Ní fhéadfaimis oíche níos fearr a shamhlú! Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch, aimsir fhoirfe do bheárbaiciú. Inar dteannta bhí ceannairí gnó, fiontraithe, aireagóirí óga, agus foireann agus mic léinn ó Chuibhreannas Nuálaíochta Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRIC) (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Institiúid Teicneolaíochta Bhaile BhlainséirColáiste Náisiúnta na hÉireann and  Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta).

B'iad an tOllamh Brian O'Neill, Stiúrthóir Taighde, Fiontraíochta agus Seirbhísí Nuálaíochta agus Tom Flanagan, Stiúrthóir an Ionaid, Hothouse ÍTBAC a thug na réamhráite.

Ina dhiaidh sin d'fhógair an tOllamh Brian Norton, Uachtarán ITBÁC na Gradaim seo a leanas: 

Príomhfhiontraí Altrama

Bhronn an tOllamh Brian Nortan 'Príomhfhiontraí Altrama' Hothouse ÍTBAC ar Sean P. Mitchell ó Movidius. D'éirigh go maith le Movidius toisc iad a bheith ullamh nuair a chuaigh siad i mbun goir go luath i Hothouse ITBÁC agus chuir siad athruithe móra i bhfeidhm maidir le fís agus intleacht ríomhairí. Chuaigh Movidius i gcomhpháirtíocht le Google in 2016 chun glacadh le foghlaim dhomhain laistigh de ghléasanna soghluaiste a luathú. Níos déanaí an bhliain sin fógraíodh go raibh Intel ag glacadh seilbhe ar Movidius ar €355 milliún mar chuid de Ghrúpa Ríomhaireachta aireachtála Intel i California. 

Príomhfhiontraí Mac-Chuideachta

Bronnadh Príomhfhiontraí Mac Chuideachta Hothouse ITBÁC ar Kastus as an méid atá bainte amach acu go dtí seo le teicneolaíocht sholasghníomhachtaithe fhrithmhiocróbach a thabhairt chuig an margadh a sholáthraíonn dromchlaí atá 99.99% frithsheasmhach do mhiocróib dhíobhálacha. Tá Kastus ag dul ó neart go neart. Roimhe seo bhuaigh siad an Gradam don Mhac-chuideachta is mó Tionchair le Hothouse ITBÁC ag Gradaim na hÉireann um Aistriú Eolais i Márta 2017.

Gradam Tionchair Taighdeoirí

Bronnadh an Gradam Tionchair Taighdeoirí ar an Ollamh Vincent Toal, an Dr. Suzanne Martin agus ar an Ollamh Izabela Naydenova ón Ionad um Optaic Tionsclaíochta agus Innealtóireachta (IEO) as an méid a chuireann siad le taighde atá dírithe ar thráchtáil. Tá os cionn €1 milliún de mhaoiniú atá dírithe ar thráchtáil ginte acu mar aon le 25 paitinn agus bhunaigh siad mac-chuideachta a bhfuil speisialtóireacht aici i dteicneolaíocht fhrith-ghóchumtha.

Fiontraí ar Fiú Súil a Choimeád Air

Swiftcomply a bhain amach an gradam Fiontraí ar Fiú Súil a Choimeád Air as a n-ardán a cheanglaíonn rialtóirí, gnóthaí seirbhíse bia, agus soláthraithe seirbhíse don sprioc coitianta sláinte ár bpobal a chosaint ar bhealach simplí, trédhearcach agus atá cairdiúil ó thaobh gnó de.

Aireagóir na Bliana 2017

Ba oíche thábhachtach a bhí san oíche aréir chomh maith do gach duine dár n-aireagóirí ar fud Chuibhreannas Nuálaíochta Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRIC). Bhí os cionn 80 iontráil againn i mbliana d'Aireagóir na Bliana 2017. Bhronn an tOllamh Brian Norton agus Michael Lucey ó Purdy Lucey, a rinne urraíocht ar Aireagóir na Bliana 2017, na duaiseanna seo a leanas:

1ú áit - Brian Henderson ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

2ú áit - Niamh Gilmartin ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

3ú áit - Deveshi Kumar ó Choláiste Náisiúnta na hÉireann

Tugaimis aghaidh ar na deich mbliana atá romhainn!

Íomhánna le Mihajlo Vucetic