This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

ITBÁC ag dul i ngleic le dealú inscne in innealtóireacht trí chlár meantóireachta

Posted: 16 Meitheamh, 2017

Tá ITBÁC le clár meantóireachta a sheoladh do mhic léinn innealtóireachta mná. Déanfar mic léinn a phéireáil le meantóirí mná ó phéire de na cuideachtaí innealtóireachta ilnáisiúnta is mó in Éirinn: Arup and Schneider Electric.

Engineering Mentorship Programme

An aidhm atá leis an gclár meantóireachta ná eiseamláir a thabhairt do mhic léinn mná a bheidh ábalta treoir a thabhairt dóibh i dtaobh deiseanna gairme in innealtóireacht, an tacaíocht agus na huirlisí a thabhairt dóibh a mbealach a dhéanamh i dtionscal ar fir is mó atá ann agus breis ban óg a mhealladh go dtí an réimse.

“Tá sé tábhachtach an tacaíocht bhreise sin a thabhairt mar gheall ar an laghad ban atá i dtionscal na hinnealtóireachta.  Ba mhaith linn go mbeadh a fhios ag mic léinn mná gur ábhair iad na hábhair STEM is féidir a bhaint amach. Is féidir gan aon amhras a bheith i d'innealtóir mná." Leslie Shoemaker, Éascaitheoir Clár i gColáiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha in ITBÁC

Cuireann Arup agus Schneider Electric comhionannas inscne chun cinn sa láthair oibre agus tá tionscnaimh forbartha acu chun mná a thabhairt chun cinn sa réimse sin.

“Bhí éagsúlacht riamh ag baint le Schneider Electric ó thaobh staire, cultúr agus aitheantas na cuideachta. Ba mhaith linn cultúr ionchuimsitheach a thabhairt chun cinn a mbeidh luach nach beag ar an uile chineál duine. Tuigimid ar fad anois nach rogha níos mó iad éagsúlacht agus comhionannas inscne ach go gcaithfidh sin a bheith ann i saol an ghnó." Mark Keogh, VP do Pháirtíocht & Tionscal, Schneider Electric

“Bíonn an dealú inscne i STEM, go háirithe in Innealtóireacht, i gcónaí rómhór agus is tosaíocht a bheidh ann dul i ngleic leis go dtí nach mbeidh sé amhlaidh níos mó.   Mar chéimí de chuid ITBÁC, táim ag súil go mór cur leis an gclár seo mar mheantóir."  Sanchir Egan, Innealtóir Deartha, Arup

Stephen Robinson, Innealtóir Sinsearach le Arup, ag déanamh obair dheonach le ITBÁC le roinnt blianta ag déanamh nasc idir lucht acadúil agus an tionscal: “Mar chéimí de chuid ITBÁC agus i m'Innealtóir Leictreach do Arup is ábhar bróid dom a bheith páirteach sa tionscnamh seo.  Tá eiseamláirí mná den chéad scoth againn in Arup agus tá a fhios agam go mbainfidh mic léinn ITBÁC tairbhe as an eolas agus an taithí atá acu. Tá i bhfad le dul againn agus is céim chun cinn é seo i dtreo is an dealú inscne sa tionscal a laghdú." 

Tá an clár meantóireachta struchtúrtha ar a dtugtar ESTeEM (Comhionannas in Eolaíocht agus Teicneolaíocht trí Mheantóireacht Rannpháirteachta Innealtóireachta)  comhdhéanta d'imeachtaí a bheidh ar bun le linn na bliana acadúla agus a chuimsíonn téamaí mar na céimeanna chun gairm a bhaint amach sa innealtóireacht, an réimse post atá ar fáil, scileanna boga agus dúshláin a bhíonn le sárú ag innealtóirí. Tá sé i gceist ag Arup imeachtaí breise a reáchtáil do na mic léinn in oifigí na cuideachta ar Bhóthar na Rinne le deis a thabhairt do mhic léinn taithí a fháil ar an obair a bhaineann ó lá go lá le bheith i d'innealtóir. 

Tá ITBÁC láidir i dtaobh na n-ábhar a dtugtar na hábhair STEM orthu, is iad sin Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic, agus 40% de mhic léinn na hInstitiúide cláraithe i gcláir STEM. Is é an cuspóir a chinntiú gur mná líon láidir díobh sin agus an treocht foriomlán in Éirinn a athrú. Is é an treocht atá ann ná go bhfuil easpa ban ag tabhairt faoi STEM agus go háirithe faoin Innealtóireacht.

I Meán Fómhair a sheolfar an clár agus tairgfear é do mhic léinn mná sa chéad bhliain a bheidh ag tabhairt faoi chúrsaí áirithe ina measc BE Innealtóireacht, an gnáthphointe iontrála i ndáil le formhór na gcéimeanna innealtóireachta in ITBÁC.

Tá súil ag Shoemaker go dtiocfaidh fás agus forbairt ar an glcár seo ionas go meaitseálfar chuile mhac léinn mná san Institiúid le meantóir sa tionscal fad a bheidh said i mbun staidéir in ITBÁC. "Caithfear dul i ngleic leis an dealú inscne in Innealtóireacht. Teastaíonn tuilleadh ban óg uainn sa réimse, tá ról nach beag le himirt acu sa tionscal seo."

                                                                                                                           - CRÍOCH - 

Nótaí d'Eagarthóírí:

  • Beidh an clár meantóireachta ar fáil do mhic léinn chéad bhliana a bheidh ar na cúrsaí ITBÁC seo a leanas i Meán Fómhair 2017: Innealtóireacht BE (DT 066), BEngTech Innealtóireacht sna Seirbhísí Leictreacha  (DT 010), BSc i Seirbhísí Leictreacha agus Bainistíocht Fuinnimh (DT 035A), BEngTech  Leictreonaic agus Innealtóireacht Cumarsáide (DT 008), BEngTech Innealtóireacht Leictreach agus Rialaithe (DT 009), Innealtóireacht- Gnáthiontráil (DT 097). 
  • Arna bhunú ag Ove Arup in 1946, cuireann Arup seirbhísí innealtóireachta ildhisciplíneacha agus comhairleoireachta ar fáil agus an cháil air go gcuireann sé seirbhísí den chéad scoth ar fáil ó thaobh caighdeán, saineolas agus eolas áitiúil.  Tá cúig oifig ag Arup in Éirinn ( Baile Átha Cliath, Corcaigh, Luimneach, Gaillimh, Béal Feirste).
  • Speisialtóir domhanda é Schneider Electric i mbainistíocht fuinnimh agus uathoibriú agus tá ionaid aige i mbreis is 100 tír ar fud an domhain.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Claire Connell, Speisialtóir Cumarsáide, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

01 402-7130, claire.connell@dit.ie