This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Scoláireachtaí BÚA in ITBÁC 2017/18 ‘Bain Úsáid Aisti’ in ITBÁC

Posted: 1 Meán Fómhair, 2017

BÚA – ‘Bain Úsáid Aisti’ in ITBÁC! Seo cur chuige nua atá á eagrú ag Oifig na Gaeilge, ITBÁC do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a spreagadh, a chur chun cinn agus a fhorbairt trasna na hInstitiúide.

Cuirfear scoláireachtaí ar luach €500 ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i bpríomhchampais na hInstitiúide tré dheiseanna spreagúla agus bríomhara a fhorbairt d’úsáid na Gaeilge san Institiúid.

 

Beidh deis iontach ag na mic léinn le bheith:

  • ag eagrú imeachtaí sóisialta, cultúrtha agus spóirt in ITBÁC chun úsáid na Gaeilge a spreagadh
  • ag cur chun cinn na Gaeilge sna meáin shóisialta, sa nuachtán ‘The Edition’, i míreanna físeáin, DIT FM agus eile
  • an Ghaeilge a chur chun cinn in imeachtaí Clubanna agus Cumainn na hInstitiúide
  • feachtais a eagrú chun feiceálacht na teanga in ITBÁC a fhorbairt - feachtas fógraíochta póstaer, tríd na meáin shóisialta etc.
  • ag éileamh agus ag tacú le forbairt na seirbhísí Gaeilge atá ar fáil trasna na hInstitiúide
  • ag spreagadh úsáid na Gaeilge sa phobal agus ar bhonn laethúil - sa bhaile, le cairde, san ionad oibre, ar scoil agus eile
  • ag cur chun cinn na Gaeilge trí úsáid a bhaint aisti ar bhealaí spraíúla, cruthaitheacha, mealltacha agus nuálacha!

Beidh Scoláireachtaí €500 á mbronnadh ar gach mac léinn a n-éiríonn léi / leis a bheith mar cheannródaithe ‘BUA in ITBÁC’ don bhliain acadúil 2017/18 agus riachtanais an tionscnaimh a chomhlíonadh.

Má tá Gaeilge agat, spéis agus fuinneamh agat an teanga a spreagadh agus a fhorbairt in ITBÁC, ba bhreá linn cloisteáil uait. 

Bí i dteagmháil le Siobhán nó Gráinne in Oifig na Gaeilge go luath ag gaeilge@dit.ie agus táimid ag súil go mór le cloisteáil uait!

 

Oifigeach na Gaeilge | Irish Language Officer

Táimid ag Roinnt an Phoist We’re Jobsharing!

 

Siobhán Nic Gaoithín & Gráinne Ní Bhreithiún

 

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath | Dublin Institute of Technology

Oifig an Uachtaráin, Seomra 109 | The Office of the President, Room 109

Áras Ráth an Dúin | Rathdown House

Gráinseach Ghormáin | Grangegorman

Baile Átha Cliath 7 | Dublin 7

 

T: 01 4027043 / 087 9807288       R: gaeilge@dit.ie            G:http://www.dit.ie/gaeilge

      https://www.facebook.com/oifig.nagaeilgedit

       @OnaGaeilgeDIT