This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

RANGANNA GAEILGE IN ITBÁC, 2017/18

Posted: 12 Meán Fómhair, 2017

Fáilte romhaibh ar ais a chairde go DIT! Cuirfear tús le sraith nua de Ranganna Gaeilge Saor in Aisce do Bhaill Foirne agus do Mhic Léinn ITBÁC an mhí seo agus molaimid duit súil a chaitheamh ar an amchlár chun a fheiceáil an bhfuil rang ann a oireann duit!

Beidh na ranganna ar fáil ag 5 leibhéal éagsúil ó Ghlantosaitheoirí go dtí Meánrang 2 agus beidh siad ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna i 5 champas de chuid na hInstitiúide. Beidh na ranganna faoi stiúir teagascóirí ardoilte agus beidh na ranganna neamhfhoirmiúil agus an bhéim ar scileanna labhartha a fhorbairt. Leanfar na curaclaim atá leagtha amach chun cáilíocht i dTeastas Eorpach na Gaeilge* a bhaint amach.

Tosóidh na ranganna ón Luan 25Meán Fómhairar feadh 10 seachtaine i Seimeastar a hAon agus 8 seachtaine i Seimeastar a Dó. Bígí linn! Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh gréasáin Oifig na Gaeilge DIT - Cláraigh anseo

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha agus tá 6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2)agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

FURTHER INFORMATION / TUILLEADH EOLAIS: Siobhán / Gráinne in Oifig na Gaeilge, ITBÁC, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, 01 4027043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge