To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Laethanta Oscailte ITBÁC - Dé hAoine 02 & Dé Sathairn 03 Nollaig 2016

Posted: 25 Samhain, 2016

Tá ITBÁC ag fáil faoi réir le doirse an champais ar Shráid Aungier a oscailt Dé hAoine an 2 agus Dé Sathairn an 3 Nollaig chun fáilte a chur roimh na mílte a d'fhéadfadh a bheith ina mic léinn agus a bhfuil a gcuid roghanna CAO á meá acu do 2017.

Deis do mhic léinn, do thuismitheoirí agus do threoirchomhairleoirí atá san imeacht freastal ar chainteanna, labhairt le daoine ag seastáin, labhairt le léachtóirí agus le mic léinn reatha faoi chláir is spéis leo agus faoi shaol an choláiste in DIT.

Is é a dúirt Ceann na nIontrálacha in ITBÁC, Frank Costello, "Bainimid leas as an imeacht seo, a mhaireann dhá lá, leis an réimse leathan clár gairmiúil atá againn a thaispeáint don phobal. Is cláir iad seo atá dírithe ar ghairmeacha agus a bhaineann le go leor disciplíní, lena n-áirítear príomhréimsí na heolaíochta agus na sláinte; gnó agus na meáin; earnáil an fháilteachais, na turasóireachta agus an bhia; innealtóireacht agus gach gné den timpeallacht thógtha; na hamharc-ealaíona agus na taibhealaíona; cúram sóisialta agus luathoideachas. Tá míle fáilte roimh dhaoine atá ag cuimhneamh ar dhul don choláiste an bhliain seo chugainn, teacht chuig an imeacht agus tuilleadh a fháil amach faoi na cúrsaí a bhfuil suim acu iontu, mar aon leis na cláir nach bhfuil aon mhachnamh déanta acu orthu fós!  Beidh léachtóirí agus mic léinn reatha ag gach seastán le cur síos praiticiúil a dhéanamh ar ábhar agus ar mhúineadh na gclár, agus beidh an fhoireann Iontrálacha ann le comhairle a thabhairt ar dhaoine faoi bhealaí iontrála."

Mar aon leis an rogha leathan clár atá ag ITBÁC, tairgtear réimse leathan bealaí iontrála ag Leibhéal 6, 7 agus 8 agus deis ag duine dul ar aghaidh go dtí leibhéil níos airde i ngach cás.  Lena chois sin, tá creatlach mhaith tacaíochta ann dóibh siúd atá ag filleadh ar an oideachas ina mic léinn aibí; do mhic léinn as cúlraí faoi mhíbhuntáiste ó thaobh na heacnamaíochta de; agus dóibh sin atá faoi mhíchumas fisiceach nó foghlama.

Dar le Costello, “Is geall le Lá Aonaigh Lá Oscailte ITBÁC - gnóthach, áisiúil agus spraíúil.  Uaireanta tagann mic léinn leo féin nó lena gcairde, ach is minic a dtuismitheoirí in éineacht leo chomh maith. Chuige sin, tairgimid seisiún ar leith do thuismitheoirí Dé Sathairn chun oiread eolais agus treorach a thabhairt dóibh le gur féidir leo cabhrú lena mac nó lena n-iníon an cinneadh is fearr a dhéanamh.  Is féidir an t-athrú ón scoil go dtí an coláiste a bheith dúshlánach do roinnt mac léinn agus, uaireanta, do thuismitheoirí freisin. Má mhínítear dóibh na céimeanna éagsúla a bhaineann leis an bpróiseas agus má chuirtear ar a suaimhneas iad faoina bhfuil rompu, is lú seans go mbainfear tuisle astu!"

Chun sceideal na gcainteanna a bheidh ann Dé hAoine 2 Nollaig agus Dé Sathairn 3 Nollaig agus tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.dit.ie/openday.