Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Acadúla agus an Chláraitheora

Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Acadúla agus an Chláraitheora

Tá Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Acadúla agus an Chláraitheora freagrach maidir leo seo a leanas ar fud na hInstitiúide:

  • Gnóthaí acadúla trí chaighdeán, ábharthacht agus forbairt chlár iomlán na hinstitiúide a chur chun cinn
  • Eolas atá dírithe ar fhorbairt a chur i dtoll a chéile agus a mheasúnú agus córais riaracháin chuí a chur ar bun chun monatóireacht a dhéanamh ar a gcur i bhfeidhm.
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais agus ar chaighdeáin a bhaineann le hiontráil agus clárú mac léinn.
  • A chinntiú go bhfuil caighdeánú agus athbhreithniú á ndéanamh ar na rialacháin scrúduithe agus go bhfuil na caighdeáin scrúduithe á gcothabháil.
  • An Chomhairle Acadúil, Dearbhú Cáilíochta, Iontrálacha, Seirbhísí Leabharlainne agus an tIonad Teicneolaíochta Teagaisc.

Teagmhálacha

Stiúrthóir

Michael Mulvey PhD
Stiúrthóir Gnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir
ITBÁC Bóthar Ráth Maonais
Baile Átha Cliath 6

michael.mulvey@dit.ie

 

Back to Top