This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Fáilte romhat chuig Oifig na Gaeilge ITBÁC

Is í Oifig na Gaeilge ITBÁC an oifig atá freagrach as úsáid, as infheictheacht agus as stádas na Gaeilge a fhorbairt i measc mhic léinn agus bhaill foirne de chuid Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Baintear na spriocanna seo amach trí raon leathan de thionscadail lena n-áirítear:

  • ranganna Gaeilge a reáchtáil,
  • scoláireachtaí do bhaill foirne agus do mhic léinn le freastal ar chúrsaí sa Ghaeltacht agus scoláireachtaí do mhic léinn le himeachtaí a eagrú dá bpiaraí (BÚA) a bhainistiú,
  • imeachtaí sóisialta is cultúrtha a chur ar siúl,
  • seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil agus
  • bainistíocht agus maoirsiú a dhéanamh ar dhualgais na hInstitiúide i dtaca le hAcht na dTeangacha Oifigiúla.

Le leagan Béarla an tsuímh gréasáin seo a léamh, cliceáil anseo / Please click here to avail of the English language version of this website

 

OnaG Logo