To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Ranganna Gaeilge in OT Baile Átha Cliath

Cuireann Oifig na Gaeilge i gcomhar le Forbairt Foirne ranganna Gaeilge saor in aisce ar fáil d'fhoireann agus do mhic léinn OT Baile Átha Cliath gach seimeastar.

  • díríonn na ranganna ar leibhéil éagsúla cumais
  • tá siad lonnaithe in ionaid éagsúla de chuid na hInstitiúide
  • ranganna agus tacaíocht ar líne le fáil ó www.ranganna.com 
  • bíonn na ranganna ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna
  • tá siad saor in aisce
  • is féidir leat cáilíocht 'Teastas Eorpach na Gaeilge' a bhaint amach
  • thar aon rud, tá na ranganna thar a bheith taitneamhach! 

Is deis iontach iad na ranganna aithne a chur ar dhaoine eile a bhfuil an tsuim chéanna sa teanga acu, agus cumarsáid a dhéanamh ag baint úsáid as an nGaeilge i dtimpeallacht thacúil agus shultmhar. Bíonn clár imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge eagraithe ag Oifig na Gaeilge chomh maith gach seimeastar chun tacú leis na Ranganna Gaeilge.  

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil

Tá clár nua páirtaimseartha, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil a thairiscint ag Oifig na Gaeilge i gcomhar le Gaelchultúr Teo. do bhaill foirne a bhíonn ag plé leis an bpobal go rialta agus ag obair i Seirbhísí na Mac Léinn, sa Leabharlann agus san Oifig Eastát. Beidh deis ag na baill foirne a thugann faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta a bhaint amach ag an am céanna. Má tá spéis agat, seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie nó is féidir suim a léiriú anseo

Cén fáth an Ghaeilge?

B’fhéidir gur ball foirne thú atá ag iarraidh a bheith níos féinmhuiníní má chuirtear ceist ort seirbhís a sholáthar trí mheán na Gaeilge?

Nó b'fhéidir gur duine thú le páiste scoile agus tá tú ag iarraidh cúnamh agus cabhair a thabhairt leis an obair bhaile?

Nó b'fhéidir gur mac léinn thú a bhfuil suim agat gairm le Gaeilge a bhaint amach nó b'fhéidir gur duine thú atá ag iarraidh a chinntiú nach gcaillfidh tú an teanga i ndiaidh duit an scoil a fhágáil?

Anuas air sin, b’fhéidir gur mac léinn idirnáisiúnta thú atá ag iarraidh ciall a bhaint as na comharthaí dátheangacha i ngach áit agus beagáinín a fhoghlaim faoi theanga dhúchais na hÉireann?! Más amhlaidh, bí linn!

Tá Clár Ama na Ranganna Gaeilge le fáil anseo

Más maith leat Clárú le haghaidh ranga, líon amach an Fhoirm Chlárúcháin a bhaineann leatsa: 

Má tá aon cheist agat maidir le Ranganna Gaeilge OT Baile Átha Cliath agus na cáilíochtaí gur féidir a bhaint amach, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil nó na Grúpaí Comhrá Gaeilge, seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie ‌