English

Foireann:

Ranganna Gaeilge Foirne, Foirm Chlárúcháin, Deireadh Fómhair 2012

 
 
 
 
 

Cuir tic le do rogha cúrsa / Please tick the course that you are taking:

Leibhéal / Level Ionad / Centre Am / Time Cuir tic
Absolute Beginners / Glantosaitheoirí
(A1 – European Certificate in Irish www.teg.ie)

Sráid Chaoimhín /

Kevin St.

Dé Máirt / Tuesday 1-2p.m

Bunrang 1 / Refreshers 1
(A2 – European Certificate in Irish www.teg.ie)
Sráid Aungier / Aungier St. Dé Céadaoin / Wednesday 1-2p.m
Bunrang 1 / Refreshers 1
(A2 – European Certificate in Irish www.teg.ie)
 Sráid Bolton

Déardaoin / Thursday 1-2p.m 

Bunrang 2 / Refreshers 2
(A2 – European Certificate in Irish www.teg.ie)

Sráid Aungier / Aungier St. 

Dé Máirt / Tuesday 1-2p.m

Meánleibhéal 1 / Lower Intermediate
(B1 – European Certificate in Irish www.teg.ie)
Sráid Aungier / Aungier St. Dé Céadaoin / Wednesday 1-2p.m
Meánleibhéal 2 / Upper Intermediate
(B2 – European Certificate in Irish www.teg.ie)
Sráid Aungier / Aungier St. Déardaoin / Thursday 1-2p.m

 

An bhfuil tú tar éis freastal ar rang Gaeilge / cúrsa Gaeltachta roimhe seo le hITBÁC?
Have you attended an Irish language class / Gaeltacht course previously with DIT?

Ag cén leibhéal a raibh an cúrsa deireanach Gaeilge gur ndearna tú staidéar air?
At which level was the last Irish course that you studied?

Back to Top

Download and Install Browsealoud      Find us on Facebook      Follow us on Twitter