English

Gearrchúrsaí:

Bionn na cúrsaí seo a leanas á n-eagrú ag Oifig na Gaeilge.

Más spéis leat freastal ar aon cheann de na cúrsaí seo thíos; breis eolas a fháil nó má ta moltaí agat mar gheall ar chúrsaí cuí, seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie.

Ceardlann Scileanna Raidió:

Ceardlann leath lae ar Scileanna Raidió do mhic léinn agus baill foirne a theastaíonn uatha cur amach bunúsach a fháil ar léiriú agus cur i láthair clár raidió Gaeilge.

Árna eagrú le Raidió na Life 106.4FM i Stiúideo Raidió na Life, 7 gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

 


Teicneolaíocht an Eolais agus an Ghaeilge

Tá an cúrsa lae seo dírithe orthu siúd a bhaineann úsáid as an nGaeilge agus as ríomhairí agus tá sé mar aidhm aige eolas praiticiúil a chur ar fáil do na rannpháirtithe chun cur ar a gcumas:

  • Obair a dhéanamh ar an ríomhaire sa bhaile nó san oifig trí mheán na Gaeilge gan deacracht
  • An Ghaeilge a léamh gan dua
  • Gaeilge níos cruinne a scríobh
  • Úsáid éifeachtach a bhaint as na bogearraí agus as na háiseanna ar líne Gaeilge go léir atá ar fáil anois

 

 

Back to Top

Download and Install Browsealoud      Find us on Facebook      Follow us on Twitter