English

Teastas Eorpach na Gaeilge

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (teg) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fhráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001). 

Scrúdaítear na ceithre scil: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht.  Tá 6 leibhéal éagsúil ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2) agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúil ar fud na tíre i rith na bliana.

Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1). Beidh scrúdú ar fáil ag Ardleibhéal 2 (C2) amach anseo.

Tá gach eolas mar gheall ar teg le fáil ag www.teg.ie

Tá Scoláireachtaí ar fáil ó Oifig na Gaeilge i dtreo Táillí Scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie) 2012. 

Foirm Iarratais TEG 2012 Foirm

 

Back to Top

Download and Install Browsealoud      Find us on Facebook      Follow us on Twitter