To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Scoláireacht BÚA

Cailini BUA

Is Scéim Scoláireachta é seo do mhic léinn le Gaeilge chun úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn trasna na hOllscoile!

Cuirtear scoláireachtaí ar luach €500 ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i bpríomhchampais na hInstitiúide tré dheiseanna spreagúla agus bríomhara a fhorbairt d’úsáid na Gaeilge san Ollscoil.

Beidh deis iontach ag na mic léinn le bheith:

• gníomhach in eagrú imeachtaí sóisialta agus cultúrtha spreagúla Gaeilge in OT Baile Átha Cliath
• ag forbairt scileanna cumarsáide trí chur chun cinn na Gaeilge sna meáin shóisialta, foilseacháin, míreanna físe agus eile
• ag éileamh agus ag tacú le forbairt seirbhísí trí Ghaeilge agus le feiceálacht na teanga in OT Baile Átha Cliath
• ag spreagadh úsáid na Gaeilge sa phobal agus ar bhonn laethúil - sa bhaile, le cairde, san ionad oibre, ar scoil agus eile
• rannpháirteach i gcinntiú thodhchaí na Gaeilge sa champas nua i nGráinseach Ghormáin
• ag cur chun cinn na Gaeilge trí úsáid a bhaint aisti ar bhealaí spraíúla, cruthaitheacha, mealltacha agus nuálacha!

Má tá Gaeilge agat, spéis agus fuinneamh agat an teanga a spreagadh agus a fhorbairt in OT Baile Átha Cliath, ba bhreá linn cloisteáil uait. 

Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo Foirm Iarratais BUA 2018/19. Clóscríobh do chuid freagraí le do thoil agus seol an fhoirm mar cheangaltán chuig gaeilge@dit.ie nó déan an fhoirm a phriontáil agus seol sa phost é chugainn chuig an seoladh a luaitear ar an bhfoirm.

Bí i dteagmháil le Siobhán nó Gráinne in Oifig na Gaeilge go luath ag gaeilge@dit.ie agus táimid ag súil go mór le cloisteáil uait!

Hoodie Beag BÚA