Oifig na nEastát

Fáilte go dtí Oifig na nEastát

Oifig na nEastát

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach
Ráth Maonais
Baile Átha Cliath 6
 

Oifigeach na nEastát: An tUasal Paul McDunphy

Cúntóir Oifigeach na nEastát An tUasal Jim Behan

Uimhir Fóin: (01) 402 3440

Facs: (01) 402 7535

estates.helpdesk@dit.ie

 

Ráiteas Misin    

Tá Oifig na nEastát tiomanta tacú le misean na hInstitiúide trí chóiríocht den scoth a chur ar fáil don fhoireann agus do na mic léinn araon chomh maith le saoráidí atá costas-éifeachtach ar ardchaighdeán a chur ar fáil.

Oifig na nEastát

In Oifig na nEastát táimid freagrach as:

  • Punann maoine na hInstitiúide a chothabháil
  • A cuid foirgneamh agus saoráidí a phleanáil agus a bhainistiú
  • Saoráidí nua a fháil
  • Fuinnimh agus dramhaíl a bhainistiú
  • Tionscadail a bhainistiú

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar cheann de na hinstitiúidí oideachais tríú leibhéal is mó sa tír. Tá 125,400 méadar cearnach spás urláir inár bpunann eastát a chuimsíonn os cionn 39 foirgneamh ar leith lena n-áirítear ár gcampas nua i nGráinseach Ghormáin, eastát atá lonnaithe i gcroílár Chathair Bhaile Átha Cliath agus a chuireann saoráidí ar fáil do os cionn 20,000 mac léinn agus 2,000 ball foirne.

Tá réimse éagsúil foirgneamh i gceist - roinnt acu atá sean agus i measc na gcinn is breátha sa chathair agus cinn eile atá nua-aimseartha agus sofaisticiúil ó thaobh deartha agus seirbhísithe. Má bhíonn aon tuairimí agat maidir le haon ghné den tseirbhís a chuirimid ar fáil ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil liom ag  estates.helpdesk@dit.ie.

Paul McDunphy

Oifigeach na nEastát

 

Back to Top