To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Árachas

Tá Oifig Rúnaí na hInstitiúide freagrach as gach rud a bhaineann le cúrsaí árachais na hinstitiúide a bhainistiú, a baill foirne agus a mic léinn, maidir leis na gníomhaíochtaí a bhaineann le misean acadúil na hInstitiúide.

Tá clúdach árachais i bhfeidhm i roinnt réimsí éagsúla ar nós árachas maoine, taistil, mótarfheithiclí, innealtóireachta, tionóisce pearsanta, dliteanais phoiblí agus fostóirí, slánaíochta gairmiúla, stiúrthóirí agus míchleachtais oifigeach agus coire. Is féidir clúdach d'imeachtaí aon uaire faoi leith a shocrú freisin.

Caithfidh ball foirne i ngach roinn Oifig Rúnaí an Choláiste a chur ar an eolas faoi aon ghníomhaíochtaí nó imeachtaí neamhghnácha a d'fhéadfadh a bheith ina riosca don Institiúid.  Caithfear aon eachtra nó cúinse a bhféadfadh éileamh a bheith mar thoradh air a thuairisciú d'Oifig Rúnaí an Choláiste ar an bpointe.

Déan teagmháil le insurance@dit.ie sula n-eagraítear aon imeacht leis na sonraí atá ag teastáil chun a chinntiú go bhfuil árachas cuí i bhfeidhm. Tabhair ar aird le do thoil go bhféadfadh sé go mbeadh polasaithe árachais ITBÁC níos teoranta ná mar a cheapann tú. Tá coinníollacha agus eisiaimh i bhfeidhm. 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Ríomhphost: insurance@dit.ie                                    

Teil: (01) 402 3365