To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Foirmeacha Iarrata FOI

Tá an fhoirm iarrata chaighdeánach do gach ceann de na 3 chineál Iarrataí um Shaoráil Faisnéise (FOI) ar fáil mar seo a leanas:

  1. Iarrataí ar Rochtain ar Thaifid faoi Alt 12: Íoslódáil i Word
  2. Iarrataí maidir le Leasú ar Thaifid a bhaineann le Faisnéis Phearsanta faoi Alt 9 Íoslódáil i Word
  3. Iarrataí faoi Alt 10 ar Chúiseanna le Gníomhartha na hInstitiúide  Íoslódáil i Word

Tá Achoimre FOI ar Chearta Athbhreithnithe & Sceideal na Muirear & Táillí faoi Alt 27 ar fáil freisin. Íoslódáil i Word

Ba chóir iarraidh FOI a dhéanamh i scríbhinn (ar ríomhphost nó sa phost), ag úsáid na foirme iarrata caighdeánaí cuí thíos más féidir, agus í a sheoladh chuig an Oifigeach um Rialachas Faisnéise ag foi@dit.ie