To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Muirir le taifid a chuardach, a aimsiú agus a chóipeáil: 

D'fhéadfaí muirir a ghearradh ar an am a chaitear ag cuardach agus ag aimsiú taifead, agus ar aon chostais eile a bhaineann leis an ábhar atá á sholáthar duit a chóipeáil.

  • Más lú ná €100 a chosnóidh sé ábhar a chuardach, a aimsiú agus a chóipeáil,  ní ghearrfar aon mhuirear.
  • Má mó ná €100 a chosnóidh sé, gearrfar an táille iomlán suas go dtí €500 ort.
  • Má mheastar go gcosnóidh sé níos mó ná €700 chun an t-ábhar atá uait a chuardach, a aimsiú agus a chóipeáil, is féidir leis an Institiúid diúltú d'iarraidh a phróiseáil, mura ndéanfaidh tú d'iarraidh a bheachtú le go dtabharfar na táillí cuardaigh, aimsithe agus cóipeála faoin teorainn sin.

An Cineál Muirir

Muirear Caighdeánach

Cuardach agus aimsiú taifead

€20 san uair

Fótachóipeáil

4 cent an leathanach

CD-ROM ar a mbeidh cóip de na cáipéisí

€10

Radagraf (X-gha) ar a mbeidh cóip de na cáipéisí

€6