To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Sceideal Táillí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014: 

in Acht um Shaoráil Faisnéise 2014: 

D'fhéadfaí muirir a ghearradh ar an am a caitheadh ag cuardach agus ag aimsiú taifead, agus ar aon chostais chóipeála a bheadh i gceist le cóipeanna den taifead a iarradh a chur ar fáil don té a rinne an iarraidh.

Ní dócha go mbeidh aon chostas i gceist maidir le taifid phearsanta, sin mura mbeadh líon mór taifead i gceist.

Foráiltear le hAlt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 na táillí agus muirir mar seo a leanas:

Cineál an Iarrata nó Iarratais

Táille Chaighdeánach*

Táille Laghdaithe

An chéad iarraidh ar thaifead faoi Alt 12

Níl aon táille

Níl aon táille

Athbhreithniú Inmheánach ITBÁC faoi Alt 21

€30

€10

Athbhreithniú Seachtrach an Choimisinéara Faisnéise faoi Alt 22

€50

€15

Iarratas chun taifead ina bhfuil faisnéis phearsanta mhíchruinn, neamhiomlán nó mhíthreorach faoi Alt 9 a leasú

Níl aon táille

Níl aon táille

Iarratas faoi Alt 10 ar na cúiseanna atá le cinneadh a dhéanann difear don duine

Níl aon táille

Níl aon táille

* Ní ghearrfar táille sa chás go ndéanann duine achomharc ar chinneadh táille nó éarlais a ghearradh, nó táille nó éarlais de mhéid áirithe, a ghearradh faoi alt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise a achomharc.

** Gearrfar táille laghdaithe ar dhaoine atá clúdaithe ag cárta leighis agus ar thríú páirtithe a shocraíonn cinneadh an chomhlachta phoiblí an fhaisnéis a nochtadh ar mhaithe le leas an phobail a achomharc.