This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Sceideal Táillí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014: 

in Acht um Shaoráil Faisnéise 2014: 

D'fhéadfaí muirir a ghearradh ar an am a caitheadh ag cuardach agus ag aimsiú taifead, agus ar aon chostais chóipeála a bheadh i gceist le cóipeanna den taifead a iarradh a chur ar fáil don té a rinne an iarraidh.

Ní dócha go mbeidh aon chostas i gceist maidir le taifid phearsanta, sin mura mbeadh líon mór taifead i gceist.

Foráiltear le hAlt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 na táillí agus muirir mar seo a leanas:

Cineál an Iarrata nó Iarratais

Táille Chaighdeánach*

Táille Laghdaithe

An chéad iarraidh ar thaifead faoi Alt 12

Níl aon táille

Níl aon táille

Athbhreithniú Inmheánach ITBÁC faoi Alt 21

€30

€10

Athbhreithniú Seachtrach an Choimisinéara Faisnéise faoi Alt 22

€50

€15

Iarratas chun taifead ina bhfuil faisnéis phearsanta mhíchruinn, neamhiomlán nó mhíthreorach faoi Alt 9 a leasú

Níl aon táille

Níl aon táille

Iarratas faoi Alt 10 ar na cúiseanna atá le cinneadh a dhéanann difear don duine

Níl aon táille

Níl aon táille

* Ní ghearrfar táille sa chás go ndéanann duine achomharc ar chinneadh táille nó éarlais a ghearradh, nó táille nó éarlais de mhéid áirithe, a ghearradh faoi alt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise a achomharc.

** Gearrfar táille laghdaithe ar dhaoine atá clúdaithe ag cárta leighis agus ar thríú páirtithe a shocraíonn cinneadh an chomhlachta phoiblí an fhaisnéis a nochtadh ar mhaithe le leas an phobail a achomharc.