To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Taifead na Nochtuithe FOI

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014, éilítear ar chomhlachtaí FOI ar nós ITBÁC Taifead na Nochtuithe a fhoilsiú, ina bhfuil sonraí gach iarraidh neamhphearsanta a fuarthas faoin FOI ó mhí Eanáir 2015 agus na cinntí a rinne an comhlacht mar fhreagra ar na hiarrataí sin.

Déantar nochtaí a ghrúpáil de réir bliana agus liostáiltear iad de réir na ndátaí a bhfuarthas an iarraidh. Tabhair ar aird, ar chúiseanna príobháideachta, nach gcuirtear faisnéis aitheantais ar nós ainm an duine a rinne an iarraidh i dTaifead na Nochtuithe.

Má tá tuilleadh eolais uait ar Thaifead na Nochtuithe, déan teagmháil le do thoil leis an Oifigeach um Rialachas Faisnéise ar an teileafón ar 01- 4027519 nó ar ríomhphost foi@dit.ie

Taifead na Nochtuithe FOI 2016: Íoslódáil i PDF

Taifead na Nochtuithe 2015: Íoslódáil i PDF