This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Taifead na Nochtuithe FOI

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014, éilítear ar chomhlachtaí FOI ar nós ITBÁC Taifead na Nochtuithe a fhoilsiú, ina bhfuil sonraí gach iarraidh neamhphearsanta a fuarthas faoin FOI ó mhí Eanáir 2015 agus na cinntí a rinne an comhlacht mar fhreagra ar na hiarrataí sin.

Déantar nochtaí a ghrúpáil de réir bliana agus liostáiltear iad de réir na ndátaí a bhfuarthas an iarraidh. Tabhair ar aird, ar chúiseanna príobháideachta, nach gcuirtear faisnéis aitheantais ar nós ainm an duine a rinne an iarraidh i dTaifead na Nochtuithe.

Má tá tuilleadh eolais uait ar Thaifead na Nochtuithe, déan teagmháil le do thoil leis an Oifigeach um Rialachas Faisnéise ar an teileafón ar 01- 4027519 nó ar ríomhphost foi@dit.ie

Taifead na Nochtuithe FOI 2016: Íoslódáil i PDF

Taifead na Nochtuithe 2015: Íoslódáil i PDF