To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Treoirlínte do Bhaill Foirne a bhíonn ag plé le hIarrataí FOI 

Is iarratas i scríbhinn ar fhaisnéis í iarraidh FOI a shonraíonn go sainráite go bhfuil an iarraidh sin á déanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Déantar gach iarraidh a phróiseáil go lárnach, ar dtús, ag an Oifigeach um Rialachas Faisnéise in Oifig Rúnaí na hInstitiúide, sula sanntar í ar an Té a Dhéanann Cinntí sa réimse is ábhartha. Ní bheifear ag súil go mbeidh baill foirne eile ag cumarsáid go díreach leis an té a bhfuil an fhaisnéis á héileamh acu.

Má fhaigheann tú iarraidh FOI, nó mura bhfuil tú cinnte an iarraidh FOI atá faighte agat, déan teagmháil le do thoil leis an Oifigeach um Rialachas Faisnéise ar an bpointe, agus seol an iarraidh ar aghaidh chuig foi@dit.ie.

An Té a Dhéanann Cinntí sa réimse lena mbaineann a dhéanann an freagra ar iarraidh FOI a chomhordú, nó sa chás go mbaineann an iarraidh le réimsí éagsúla, is é an tOifigeach um Rialachas Faisnéise a dhéanfaidh an freagra a chomhordú.

Má iarrann an Té a Dhéanann Cinntí nó an tOifigeach um Rialachas Faisnéise ort cóipeanna de thaifid a sholáthar mar chuid d'fhreagra ar iarraidh FOI, bheifí an-bhuíoch as do chomhoibriú iomlán. Cuirfear na sonraí ar fad a theastaíonn uait chun na taifid chuí a aimsiú ar fáil duit.

Cuir ar ais na taifid atá iarrtha taobh istigh den spriocdháta a thug an Té a Dhéanann Cinntí / an tOifigeach um Rialachas Faisnéise duit. Tá sé seo tábhachtach, mar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, d'fhéadfaí glacadh leis gur ionann freagra atá deireanach agus diúltú an fhaisnéis atá iarrtha a chur ar fáil.