Welcome to the Human Resources Department

The Human Resources Department is committed to supporting the Institute in achieving its mission by providing the highest level of service to the Institute, its staff and the public, through its role in attracting, retaining and motivating staff of the highest calibre.

We will carry out our mission in a professional and caring manner, and in a spirit of equity and partnership.

We aim to achieve this through the development of progressive HR policies and efficient and effective practices.

Contact Details

Address: 143-149 Rathmines Road, Dublin 6

Tel: 01 402 3000

Fax: 01 402 3395

Email: hr@dit.ie

  

Ráiteas Misin

Tá Rannóg na nAcmhainní Daonna tiomanta do thacaíocht a sholáthar don Institiúid lena chinntiú go mbainfear amach a misean. Trí bhaill foirne den chéad scoth a mhealladh, a choimeád agus a spreagadh, soláthraíonn muid seirbhís ar chaighdeán fíor-ard don Institiúid, do bhaill foirne na hInstitiúide agus don phobal i gcoitinne. 

Déantar gach iarracht ár misean féin a chur i gcrích ar bhealach proifisiúnta agus comhbhách, lán le spiorad cóir agus comhpháirtíochta.

Tá sé mar aidhm againn é seo a bhaint amach trí pholasaithe AD forásacha a fhorbairt agus trí chleachtais éifeachtúla agus éifeachtacha.

 

143-149 Bóthar Ráth Maonais

Baile Átha Cliath 6

 

Fón: Contact HR

Facs:  01 402 3395
Ríomhphost: hr@dit.ie

 

 

Review of the Directorate of Human Resources 2012 Report/Responses

 

 
 

 

 
 

Back to Top